Verkorte training voogdij

De Verkorte training Voogdij rust een jeugdbeschermer toe in het uitvoeren van een voogdijmaatregel. Door het doorlopen van de verkorte training kent de jeugdbeschermer het gehele proces van start tot en met afsluiten van een… Lees meer

Verkorte training Jeugdreclassering

Je bent net begonnen in de jeugdreclassering en hebt gemerkt dat je veel kennis en vaardigheden nodig hebt om jongeren goed te begeleiden. Je loopt tegen vragen aan als: wat heeft een jongere in het… Lees meer

Verkorte training gezinsvoogdij

De verkorte training gezinsvoogdij rust de jeugdbeschermer toe in het uitvoeren van de jeugdbeschermingsmaatregelen. Door het doorlopen van de verkorte training gezinsvoogdij kent de jeugdbeschermer het gehele proces van aanmelding van de jeugdige tot het… Lees meer

Veilig Thuis

Speciaal voor Veilig Thuismedewerkers bieden wij een verdiepende training aan die bestaat uit een aantal optionele modules. De training is bedoeld als (verdiepende) aanvulling op de opleiding Professional van de Toekomst, die door het Landelijk… Lees meer

Samenwerken aan veiligheid verkort

De training richt zich op het overdragen en eigen maken van kennis en vaardigheden gericht op het vergroten van veiligheid van jeugdigen. Deelnemers leren hoe ze met alle betrokkenen bij een jeugdige de factoren die… Lees meer

Opleiding jeugdbescherming

De Opleiding Jeugdbescherming is per onderdeel geaccrediteerd, uitgebreidere informatie is te vinden op de pagina’s van de onderdelen. De onderdelen zijn ook los te volgen, zie Programma.

Jeugdreclassering voor gedragswetenschappers

De vijfdaagse training methode jeugdreclassering is een training voor gedragswetenschappers, gedragsdeskundigen en teamleiders van de gecertificeerde instelling. Doel van de training is om gedragswetenschappers en teamleiders van de gecertificeerde instellingen toe te rusten in het… Lees meer

Ambulante Spoedhulp

Ambulante Spoedhulp (ASH) is een outreachende, kortdurende activerende hulpverleningsmethode. Je kunt de methode inzetten bij een crisis of een spoedeisende situatie in een gezin. De methode helpt je bij het: verkennen en ordenen van de… Lees meer

Families First en Ambulante Spoedhulp

Families First (FF) en Ambulante Spoedhulp (ASH) zijn methodieken die ingezet kunnen worden bij (acute) crisis of spoedeisende situatie in een gezin. Bij Families First staat de veiligheid van de kinderen op de eerste plaats. Het… Lees meer