Ook in tijden van crisis vinden wij leren en reflecteren belangrijk.

Webinar LIJ

Werk jij in de jeugdstrafrechtketen en wil je het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) weer even een opfrisbeurt geven of wil je er meer over weten? Het LIJ is ontwikkeld voor jongeren van 12-18 jaar die met politie en justitie in aanraking komen. Het LIJ berekent het recidive risico en geeft een profiel van aanwezige beschermende en risicofactoren en eventuele zorgsignalen. Op basis daarvan kan worden bepaald welke strafrechtelijke aanpak en eventuele zorg de jongere nodig heeft. In dit webinar (60 min) krijg je kernachtig meer informatie over welke beschermende -en risicofactoren een rol spelen bij de kans op herhaling, wat de criminogene factoren zijn en wat de beste aanpak is om herhaling te voorkomen.