onderzoek provincie Zeeland

Onderzoek Provincie Zeeland

VanMontfoort heeft van februari tot juni dit jaar onderzocht hoe de 13 Zeeuwse gemeenten hun verantwoordelijkheid voor jeugdbescherming en -reclassering zouden moeten vormgeven. De gemeenten wilden dit onderzoek om twee redenen. De eerste was dat er een nieuwe contractperiode voor de deur stond. De tweede reden was de penibele financiële situatie van Intervence, de grootste gecertificeerde instelling in Zeeland voor jeugdbescherming en -reclassering. De gemeenten vroegen zich af wat ze te doen hadden om de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen langjarig te garanderen.

De belangrijke conclusies van het onderzoek waren, dat de gehele jeugdbeschermingsketen korter en sterker moet worden, vanaf de toegangsorganisatie tot en met de hulpverlening die in het kader van een maatregel wordt ingezet. En ook dat samenwerking essentieel is om de vrijwillige hulpverlening aan gezinnen te verbeteren waar de veiligheid van de kinderen in de gevarenzone komt.

Inmiddels is het acute financiële probleem bij Intervence opgelost, wat de gemeenten de tijd geeft om de nodige stappen te zetten voor versterking van de samenwerking tussen lokale teams, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen en voor de uitwerking van de daarbij passende organisatievorm.

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.