Meer grip op aantallen en uitgaven bij gemeenten

Door: Jutta Verduin

In oktober publiceerde Follow the Money (FTM) het artikel ’Achttien maanden onderzoek bewijst: datagedreven jeugdzorg kan wel’. Hun onderzoek ’Jeugdzorg in het rood’ legt bloot dat er een gebrek is aan data- en trendanalyse in de jeugdzorg. De gemeenten zijn sinds de decentralisatie verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar zij krijgen onvoldoende grip op de alsmaar toenemende aantallen en uitgaven in de jeugdzorg.

FTM stelt dat zelfs met een nauwkeurig overzicht van de aantallen en uitgaven in de jeugdzorg, de controle op rechtmatigheid van deze uitgaven uitermate lastig blijft. VanMontfoort herkent dit en ziet gemeenten worstelen met vragen als:

  • Wat zeggen deze cijfers concreet?
  • Waar kunnen of moeten we bijsturen?
  • Wat zijn de meeste logische vervolgstappen?
  • Hoe richt je de toegang tot en verwijzing naar specialistische hulp dan in?
  • Hoe kunnen we grip krijgen op de uitgaven en goede afspraken maken met relevante partijen?

Zoals in het artikel wordt geciteerd: ”men mist de knoppen om aan te draaien”. Dat is zorgelijk! Geen kwalitatief en effectief beleid is van invloed op de kwetsbaren binnen een gemeente. En dat willen we allemaal voorkomen.

Wij helpen gemeenten door samen met hen inzicht in en overzicht van
de cijfers te krijgen
en hier duiding aan te geven.

We leveren op basis van de (geanonimiseerde) zorgregistratie een beknopt cijfermatig overzicht, waarin we onderscheid maken in aanbieders, verwijzers, cliënten en zorgproducten. Op basis van dit overzicht maken we een analyse en bieden we inhoudelijke aangrijpingspunten om meer grip op financiën en samenwerking te krijgen. We werken tijdens dit proces nauw samen met alle betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor de zorginkoop, zodat u als gemeente leert om inzicht te krijgen en te houden in de uitgaven en aantallen.

Zo hebben we onder andere de gemeente Nieuwkoop, de gemeente Reimerswaal en de gemeente Buren al mogen ondersteunen in het inzichtelijk krijgen van de belangrijkste informatie. Ook weten zij welke stappen ze kunnen zetten om meer grip te krijgen op de uitgaven en aantallen.

Neem voor meer informatie contact op met adviseur Jutta Verduin of kijk bij Onderzoek op onze website.

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.