Maximale support binnen het team van Ferm Werk

Ferm Werk is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater en Montfoort voor de Participatiewet, Sociale Werkvoorziening en Werk & Inkomen.

De professionals van Ferm Werk zijn altijd op zoek naar de beste regionale match tussen werkgever en werknemer. Zij brengen mens en werk samen. Door goede communicatie en vertrouwen in elkaar wordt er gestreefd naar een langdurige (arbeids)relatie.

VanMontfoort is gevraagd te ondersteunen bij de veranderingen binnen de organisatie: het werken vanuit de ‘mensvisie’ en het optimaliseren van het cliëntproces.

Trots zijn wij dan ook dat we de afgelopen maanden het leertraject bij Ferm Werk hebben mogen voortzetten. Met mooie resultaten!

Het leertraject bestaat uit training en intervisie:

Training Professionele oordeelsvorming
Professionele oordeelsvorming gaat om het proces om tot een gedegen en onderbouwde beslissing te komen. Het is een vaardigheid die je leert door oefening en door regelmatig reflectie te organiseren op je eigen denkpatronen en beslissingen.

Wij maken hierbij gebruik van analysemodel de viervensters.

“Leerzame training die me op een positieve manier naar complexe situaties laat kijken.”

De professionals van Ferm Werk hebben na de training aangegeven dat het analysemodel voor hen ondersteunend kan zijn bij het stellen van de juiste vragen, het helder krijgen van de hulpvraag en het beslissen welke acties benodigd zijn.

Intervisie
Intervisie is een leermethode waarbij een groep professionals met een overeenkomstig beroep werkproblemen bespreekt en elkaar helpt het functioneren te verbeteren.

Wij maken hierbij gebruik van Methodische Leerbijeenkomsten (MLB), waarvoor eigen medewerkers worden opgeleid als gespreksleiders.

“Het is een prettige manier om met elkaar te praten, over hoe we ons verder kunnen ontwikkelen richting cliënten.”

Deze vorm van intervisie sluit aan bij de wens om gezamenlijk te reflecteren op het professioneel handelen aan de hand van casuïstiek. Het analyseren van problemen, het vinden van oplossingen of het geven van adviezen spelen een centrale rol.

Het leertraject levert een belangrijke bijdrage aan het functioneren van de professionals, die elke dag het verschil willen maken voor hun inwoners. Van opschorten van het eigen oordeel, het creëren van (zelf)vertrouwen, het bieden van kansen en het in staat zijn in te spelen op actuele situatie.

Om succesvol te zijn is een open en nieuwsgierige basishouding naar inwoners, collega’s en samenwerkingspartners noodzakelijk. Niet alleen alle medewerkers krijgen op structurele basis intervisie, juist ook het (operationeel) management team.

Zo is er maximale support binnen het team van Ferm Werk!

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.