Leertraject professionals in de Gemeente Reimerswaal en Kapelle, VanMontfoort

Leertraject professionals in de Gemeente Reimerswaal en Kapelle

De gemeenten Reimerswaal en Kapelle hebben hun krachten gebundeld in de aanpak van de tekorten binnen de jeugdhulp. Zij nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om te komen tot een betere ondersteuning aan jongeren en gezinnen.

Uitgangspunt is het neerzetten van duidelijke kaders door antwoord op de vragen:

  • Wat wordt er verstaan onder jeugdhulp?
  • Hoe worden hulpvragen van inwoners behandeld?

Zij hebben hier invulling aangegeven met heldere (nadere) beleidsregels en het betrekken van Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de uitwerking. De professionals ervaren daardoor ondersteuning in hun dagelijkse werk met de inwoners.

Ook is er de overtuiging dat grip op de toegang tot jeugdhulp (CJG) de sleutel tot succes is in de uitgaven. Essentieel is dus het investeren in de ontwikkeling van deze jeugdprofessionals: “Niet snoeien, maar bloeien”.

Samen hebben we een leertraject ontwikkeld voor cultuurverandering naar meer resultaatgericht en kostenbewust werken. In onze visie heeft een cultuurverandering alleen kans van slagen als deze door de hele organisatie wordt gedragen (uitvoering, management en beleid) en dat het geleerde in trainingen geborgd wordt in de dagelijkse praktijk.

Daarom bevat het leertraject naast trainingen ook methodische leerbijeenkomsten voor de medewerkers, coaching van de coördinator van het CJG en een startbijeenkomst met alle  betrokkenen.

Startbijeenkomst
Tijdens de vier uur durende bijeenkomst met beleidsmedewerkers Jeugd, coördinator CJG en medewerkers CJG is er kennisgemaakt en hebben we in kaart kunnen brengen wat de grenzen van jeugdhulp zijn binnen de gemeenten.

Leertraject Resultaten formuleren
In de training leren de deelnemers om op basis van eigen casuïstiek concrete resultaten te formuleren. We maken hierbij gebruik van het analyse model viervensters.

Leertraject Casusregie
In de training oefenen de deelnemers in hun rol als casusregisseur ten opzichte van de cliënt en de samenwerkingspartners. We maken specifieke gespreksvaardigheden meer eigen en betrekken een acteur.

Coachingstraject coördinator CJG
De coördinator van het CJG heeft een belangrijke rol in het realiseren van de cultuurverandering. Wij dragen bij aan maximale betrokkenheid door coaching en het opleiden tot begeleider van methodische leerbijeenkomsten.

De startbijeenkomst heeft plaatsgevonden en het leertraject is in volle gang:

“De startbijeenkomst heeft geleid tot het inzicht waar je als gemeente verantwoordelijk voor bent en waar je voor moet betalen. Het is belangrijk om keuzes te maken binnen het beschikbare budget om zoveel mogelijk kinderen veilig te laten opgroeien.”

“Ik vond het erg prettig om aan de slag te gaan met het concreet formuleren van resultaten en door middel van verschillende oefeningen en samen met collega’s te brainstormen krijgt het steeds beter vorm en heb ik het idee dat we hierin met zijn allen beter in worden”.

Wij werken vanuit de overtuiging dat goede dienstverlening vooral wordt bepaald door de kwaliteit van het handelen van de uitvoerend professionals. Wij creëren waarde voor onze partners door te luisteren en door te vragen. Daardoor zijn wij in staat de juiste expertise op verschillende momenten in te zetten. Wij activeren en faciliteren duurzame gedragsverandering en streven naar blijvend resultaat.

Samen onderzoeken wat we binnen jouw gemeente kunnen realiseren?
Neem contact op met strategisch adviseur Annika Verhagen.

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.