Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben samen met de VNG, BGZJ en Jeugdzorg Nederland een afspraak gemaakt voor de ‘doorbraakaanpak’ voor kinderen die te lang moeten wachten op een vaste jeugdbeschermer en jeugdreclasseerder (kamerbrief van 15 oktober 2020). De ‘doorbraakaanpak’ gaat over de aanpak van acute problematiek en moet ervoor zorgen dat voor elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp wordt ingezet,

De gemeenten zijn volgens deze aanpak aan zet om samen met de gecertificeerde instellingen de kinderen in beeld te krijgen die geen of niet tijdig jeugdbescherming/jeugdreclassering of passende jeugdhulp krijgen. Onder regie van de gemeenten moeten er vervolgens per kind afspraken gemaakt worden over de inzet van jeugdbescherming en passende jeugdhulp.

Het bovenstaande vraagt van de gemeenten actie op korte termijn. Heeft u hulp nodig bij het vormgeven van de ‘doorbraakaanpak’ binnen uw gemeente of regio of zoekt u naar expertise om ‘out of the box’ oplossingen te realiseren voor deze kinderen? Wij kunnen u hierbij helpen.

VanMontfoort heeft veel ervaring in de jeugdbescherming, zowel casus- als op ketenniveau,  Onze adviseurs onderzoeken graag samen met u hoe de ‘doorbraakaanpak’ in uw gemeente vormgegeven kan worden zodat ieder kind tijdig de hulp krijgt dat het nodig heeft,. Wij kunnen zowel inhoudelijk als in het proces ondersteuning en begeleiding bieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annika Verhagen, 06-23012776 of via av@vanmontfoort.nl

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.