Je bent hier: Home / Klachtenreglement VanMontfoort Uitvoering B.V.

Uitvoering

Klachtenreglement VanMontfoort Uitvoering B.V.

interim

Ondanks onze inzet en zorgvuldigheid, ben je mogelijk niet tevreden over de hulpverlening van VanMontfoort Uitvoering B.V..

Klacht indienen bij VanMontfoort Uitvoering B.V.
Veel klachten kunnen worden opgelost in een gesprek. De hulpverlener denkt graag met je mee over een oplossing. Mocht je er samen niet uitkomen, dan kun je ook altijd bij diens leidinggevende terecht. Als je geen gesprek kunt of wilt voeren, zijn er twee mogelijkheden om een officiële klacht in te dienen:

Klacht over de hulpverlening bij Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland
Als je het niet eens bent met de gang van zaken rond de hulpverlening van VanMontfoort Uitvoering B.V. kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland, postbus 75874  1070 AW Amsterdam. Deze commissie is onafhankelijk en onpartijdig en behandelt en beoordeelt de klacht. Informatie over het indienen van een klacht en de behandeling vind je op de website van de Klachtencommisie Jeugd Midden-Nederland.

Klacht over het handelen van de professional bij SKJ
Dit betreft klachten over de naleving van de gedragsregels volgens de Beroepscode en het handelen volgens de richtlijnen. Deze klachten kun je indienen bij het College van Toezicht van het SKJ.  Alle professionals die geregistreerd zijn bij het SKJ vallen onder het tuchtrecht en moeten zich houden aan de regels van de voor hen geldende professionele standaard. Het tuchtrecht is bedoeld als een onpartijdige, deskundige behandeling van een klacht. Doel van het tuchtrecht is om de kwaliteit van het beroep te bevorderen door toetsing van en reflectie op het handelen van de professional. Daarvoor toetsen de tuchtcolleges klachten aan de Beroepscode van de professional. Lees meer over het indienen van een klacht bij het SKJ.

EXPERTISE

Al onze diensten van A tot Z

Programma JOS (jeugd, ouders en school)

Programma JOS (jeugdteam, ouders en school) richt zich op het versterken van de samenwerking tussen jeugdprofessionals, ouders en school.

Verder Thuis

Het programma Verder Thuis is opgezet omdat wij ons er niet bij neer willen leggen dat er voor kinderen geen perspectief is in de leefomgeving.

Starters met LEF

Ben jij een bijna of net afgestudeerde professional in de jeugdzorg met minimaal HBO niveau? Bekijk dan snel ons aanbod.

Trainingen

VanMontfoort heeft een divers aanbod op het gebied van opleidingen en trainingen voor professionals in de publieke sector.

Supervisie

Bij supervisie ga je op zoek naar je motieven en overtuigingen die bepalend kunnen zijn voor de manier waarop je werkt.

Projecten

Onze hulpverleners kunnen worden ingezet voor speciale projecten in vooral de jeugdzorg, zoals Verder Thuis en wachtlijstbeheer.

Organisatieontwikkeling

Onze adviseurs denken en werken altijd vanuit de vraag hoe je de organisatie zó inricht dat de professionals goed en met plezier kunnen functioneren.

Onderzoek

Onze onderzoekers beschikken over een breed scala aan onderzoeksvaardigheden en –methoden, zowel kwalitatief als kwantitatief.