Vanuit een nuchtere, realistische visie
op de publieke dienstverlening

Een inhoudelijke club van denkers én doeners

Identiteit

VanMontfoort is ruim 25 jaar geleden begonnen in de jeugdbescherming als ontwikkelaar van effectieve werkmethoden voor uitvoerend professionals. Inmiddels zijn wij gespecialiseerd in organisatieontwikkeling in het gehele publieke domein. In onze dienstverlening klinkt nog steeds onze ambitie door om het effect te vergroten van het werk van uitvoerend professionals.

Wij geven (verander)advies en bieden begeleiding bij veranderprocessen. Door onze expertise zijn wij veelal betrokken bij het:

  • Implementeren van een nieuwe visie
  • Doorvoeren van een cultuurverandering
  • Doorlopen van een professionaliseringstraject

Ook verrichten wij onderzoek naar relevante thema’s in het publieke domein. Wij onderscheiden ons met een scherpe probleemformulering, een resultaatgerichte samenwerking en aansluiting bij de doelgroep.

Samen realiseren we een aantoonbaar beter en duurzaam resultaat! Samen maken we verschil!

Onze uitgangspunten
We werken vanuit de overtuiging dat goede publieke dienstverlening vooral wordt bepaald door de kwaliteit van het handelen van de uitvoerend professionals. Effectieve dienstverlening komt tot stand door een combinatie van nuchterheid (“je kunt niet alle problemen oplossen”), bescheidenheid (“je bent tijdelijk betrokken, een passant”) en stevigheid (“je laat anderen inzien wat het eigen aandeel in het geheel is”).

Wij zijn kritisch op de huidige aandacht voor organisatie-output, sturing op producten, ketenstructuren, contractuele verhoudingen, budgetten en kosten, omdat deze zaken effectieve dienstverlening vaak in de weg staan. Onze adviseurs denken vanuit de werkpraktijk van de uitvoerend professionals en willen en kunnen zo bijdragen aan het effectiever maken van de dienstverlening.

Wij zijn pas tevreden met een betere uitvoering van het werk!

Onze visie
Wij creëren waarde voor onze klanten door eerst goed te luisteren en door te vragen tot we goed snappen wat nodig is. Pas daarna zetten we onze expertise in. Zo garanderen we dat onze inzet het gewenste effect heeft. Wij activeren en faciliteren duurzame gedragsverandering en streven naar blijvend resultaat:


Effectieve dienstverlening
Door organisaties te ondersteunen bij het formuleren en implementeren van verbeteringen in de dienstverlening. Wij zijn altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en hebben de kennis om de effectiviteit vast te stellen. Wij realiseren duurzame gedragsverandering door in co-creatie methodisch te werken.

Gedreven professionals
Door organisaties te ondersteunen bij het creëren van lerende cultuur. Een cultuur die professionals, individueel en als team, inspireert om met lef en vertrouwen te ontdekken en te leren. We helpen professionals regie te nemen op hun ontwikkeling door versterking van hun reflectievaardigheden.

Gezonde organisaties
Door bestuurders en leidinggevenden te ondersteunen bij het gezond maken en houden van de organisatie. We ontwikkelen passend leiderschap en creëren een goede balans tussen het stellen van kaders en professionele autonomie. We bevorderen samenwerking.

Onze dienstverlening
Wij willen de publieke dienstverlening effectiever maken. Onze expertise stemmen we af op de actuele en gewenste situatie binnen organisaties. We onderzoeken, denken mee, ontwikkelen, faciliteren en implementeren.