• Studie: Klinische – en Ontwikkelingspsychologie, GZ-Psycholoog
  • Sterke eigenschappen: analytisch, planmatig, betrokken, praktisch

Ik ben sinds 2006 werkzaam bij VanMontfoort. Mijn expertise betreft ontwikkeling en training van en coaching bij de implementatie van methodieken voor (intensieve) ambulante hulp aan ouders en kinderen. Daarbij ben ik sterk gericht op het zien van mogelijkheden met gebruik van de krachten van ouders, jeugdigen, hun omgeving en de professionals. Ik heb ervaring in het trainen en coachen van zowel beroepskrachten als middenkader en in het opleiden van trainers in door mij en collega’s ontwikkelde werkwijzen.

In de afgelopen jaren heb ik bijgedragen aan ontwikkeling en implementatie van diverse werkwijzen zoals de Deltamethode Gezinsvoogdij, Ambulante Spoedhulp, Veerkracht voor de Vrouwenopvang en Maatschappelijke Opvang, Verve, Save, Samenwerken aan Veiligheid. Samen met collega’s ontwikkelde ik de Opleiding voor gespreksleiders van Methodische Leerbijeenkomsten (MLB). Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren MLB’s geleid en gespreksleiders MLB gecoacht binnen diverse organisaties en ook tijdens bijeenkomsten met deelnemers uit de hele keten van Zorg voor Jeugd. Sinds oktober 2018 begeleid ik ook ouders en jeugdigen bij wie sprake is van complexe problematiek.

Mijn drijfveer voor zowel het werk als adviseur/trainer als gezinsbegeleider is de opgroei- en opvoedsituatie van jeugdigen te verbeteren door henzelf en de mensen die bij hen betrokken zijn te laten ervaren wat hun sterke punten en mogelijkheden zijn.

Terug naar team overzicht