• Studie: WO Organisatiepsychologie
  • Sterke eigenschappen: bevlogen, analytisch, verbindend, resultaatgericht.

Ik ben sinds 2008 werkzaam bij VanMontfoort als adviseur. Daarvoor heb ik in een vergelijkbare functie gewerkt bij Collegio, kennispraktijk voor de jeugdzorg.

Binnen VanMontfoort werk ik mee aan de (door) ontwikkeling en implementatie van diverse methodieken gericht op het vergroten van de maatschappelijke participatie van jongeren in kwetsbare situaties, zoals de VertrekTraining, Nieuwe Perspectieven Nieuwe Stijl en BuitenGewoon. Ik heb daarnaast veel ervaring in het uitvoeren van diverse typen onderzoeken zoals incidentenonderzoek, beleidsonderzoek en evaluaties van methodieken (Wel Thuis, Veerkracht, Families First). Ik heb als projectleider diverse innovatieve projecten geleid zoals het ontwikkelen van online opvoedondersteuning en inzet van vrijwilligers bij complexe gezinnen.

Mijn hart ligt bij de jeugd. Ik ben dan ook sinds 1999 coördinator van het Jeugdwelzijnsberaad, het grootste platform van jongerenraden in de jeugdhulp. Het betrekken, versterken en een podium geven aan jongeren om vanuit hun perspectief de zorg te verbeteren, vind ik essentieel.

Ik ga graag de uitdaging aan om vanuit wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis de zorg voor jeugd te verbeteren. Het verbinden van alle betrokkenen om tot verbeteringen te komen met het gezin of de jongere als uitgangspunt is mijn kracht.

Terug naar team overzicht