Studie: WO Cultuur, organisatie en management
Sterke eigenschappen: daadkrachtig, open en betrokken, enthousiast, analytisch.

Ik werk sinds 2018 bij VanMontfoort als adviseur. Momenteel ben ik als projectleider betrokken bij de implementatie van een visie op opgroeien en opvoeden in een Friese gemeente, begeleid ik trainers op het gebied van methodisch werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg en begeleid ik methodische leerbijeenkomsten bij maatschappelijk werk en sociale teams. Daarnaast geef ik de trainingen Cultuursensitief werken en Professionele oordeelsvorming.

Iets kunnen bijdragen aan de verbetering van het sociaal domein in Nederland is voor mij een belangrijke drijfveer om me actief in te zetten voor VanMontfoort en mijn werk zo goed mogelijk te doen.

Terug naar team overzicht