• Studie: HBO Rechten / WO Management en Recht
  • Sterke eigenschappen: spontaan, gedreven, ambitieus, open, doorzetter, integer en doortastend.

Ik ben sinds januari 2019 in dienst bij VanMontfoort. Hiervoor was ik werkzaam bij Samen Veilig Midden Nederland, eerst als jeugdbeschermer, later als projectleider/ketencoördinator. In deze laatste functie heb ik mij beziggehouden met de transformatie in de jeugdzorg, zoals het verbeteren van ketenprocessen en de samenwerking tussen ketenpartners. Ik heb in verschillende projectgroepen gezeten waaronder de implementatie van de Jeugdwet en de werkgroep professionalisering.

Organiseren en verbeteren van een team en haar prestaties is iets waar ik energie uithaal. Ik heb sterk de wens om de expertise van VanMontfoort in te zetten bij de betrokken organisaties binnen het sociaal domein zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Door mijn ervaring ben ik in staat goed aan te sluiten bij de praktijk en kan ik vraagstukken vanuit een breder perspectief bekijken.

Ik kom graag met u in gesprek om te kijken welke mogelijkheden VanMontfoort te bieden heeft.

Terug naar team overzicht