• Studie: WO Psychologie, Jeugdstudies
  • Sterke eigenschappen: Betrouwbaar, resultaatgericht, gestructureerd en behulpzaam

Ik ben sinds 2019 werkzaam bij VanMontfoort als adviseur. In de periode daarvoor heb ik ruim 6 jaar gewerkt als trainer, adviseur en methodiekontwikkelaar binnen de verslavingspreventie.

Binnen VanMontfoort adviseer ik gemeenten en professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulpverlening, en geef ik verschillende trainingen. Daarnaast houd ik mij bezig met de ontwikkeling en implementatie van diverse methodieken en erkende (justitiële) gedragsinterventies.

Ik vind het belangrijk om theorie en praktijk samen te brengen in werkbare methodieken en trainingen om zo handelingsbekwaamheid van professionals te vergroten en de zorg rondom jeugdigen te verbeteren.

Terug naar team overzicht