Het cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo: Van verplichte vragenlijst naar gezamenlijk evalueren.

Wil je als gemeente beter zicht krijgen op hoe de geboden hulp en/of ondersteuning door cliënten wordt ervaren, waar verbeterpunten liggen en hoe je deze kunt realiseren? Ga dan met cliënten in gesprek!

Ook dit jaar moeten gemeenten aan de slag met het verplichte cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo. De ervaring leert dat het uitzetten van een vragenlijst in veel gemeenten weinig respons oplevert, met name als het gaat om jeugd. En als er respons is, wat levert een score op een stelling als “Ik voel mij serieus genomen door de hulpverleners” dan precies op? De score geeft inzicht in de gemiddelde ervaring, maar biedt de gemeente weinig inzicht in verbetermogelijkheden.

VanMontfoort biedt een interactief cliëntervaringsonderzoek waarbij cliënten geactiveerd en uitgenodigd worden om hun ervaringen te delen. Aan de hand van een tijdlijn wordt samen met een aantal cliënten hun proces in kaart gebracht. Op deze manier wordt duidelijk waar cliënten tevreden, minder tevreden of zelfs ontevreden over zijn. Wij vertalen deze ervaringen in praktische adviezen die verbetering mogelijk maken. Uiteraard voldoet dit onderzoek aan de beschreven voorwaarden van het cliëntervaringsonderzoek door de VNG.

Benieuwd naar wat we voor jouw gemeente kunnen doen? Neem contact op met Luci Torregrosa.

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.