Families First voor Sociale Teams

Wat kun je als medewerker van het sociaal team doen als een gezin in een crisis- of spoedeisende situatie terecht komt? Wat voor een crisis- of spoedeisende situaties worden er onderscheiden en waar moet je je als eerste op richten om de crisis zo snel mogelijk te beslechten?

De methode Families First, ontwikkeld in de ambulante crisishulpverlening, biedt uitkomst in het beantwoorden van deze vragen. Families First is een methode voor het verlenen van hulp aan gezinnen in crisis en is gericht op het herstel van de veiligheid in het gezin, het voorkómen van uithuisplaatsing van de kinderen, het verkennen en ordenen van de problematiek en de eventuele toeleiding naar gespecialiseerde hulp. Uit veranderingsonderzoeken naar de effectiviteit van Families First in Nederland blijkt dat de meerderheid van de kinderen bij beëindiging van de hulp nog thuis woont, ook na een follow-up. Er zijn positieve effecten gemeten op het functioneren van de kinderen in het gezin en op de ervaren opvoedingsbelasting bij de ouders.

Door de behoefte die er ligt bij sociale teams voor het inzetten van deze methode hebben we afgelopen jaar een pilot gedraaid om Families First uitvoerbaar te maken voor het sociale team, met succes. Voor implementatie van Families First in sociale teams zetten we naar behoefte advies, trainingen en (individuele) coaching in.

Neem voor meer informatie contact op met Annika Verhagen av@vanmontfoort.nl

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.