Effectonderzoek So-Cool

So-Cool is een gedragsinterventie voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die een delict hebben gepleegd. Ze hebben een licht verstandelijke beperking (een IQ van 50-85) en hebben hulp nodig bij het ontwikkelen van hun probleemoplossend vermogen.

Typerend voor deze jongeren is dat zij anderen vaak verkeerd begrijpen of hun reacties anders interpreteren. Zij zijn ook vatbaarder voor de invloed van ‘foute vrienden’ door gebrekkige sociale vaardigheden en een laag zelfvertrouwen. Het is daarom niet verwonderlijk dat deze jongeren vaker dan gemiddeld met justitie in aanraking komen.

Jaarlijks krijgen zo’n 250 jongeren de leerstraf So-Cool opgelegd. In gemiddeld 20 wekelijkse individuele sessies met een trainer wordt er gewerkt aan sociale vaardigheden, sociale probleemoplossingen en het zelfvertrouwen. Ook wordt het netwerk in kaart gebracht en zoveel mogelijk betrokken.

Het hoofddoel is het verkleinen van de kans op herhaling, een lager recidiverisico.

Om meer inzage te krijgen in de effectiviteit van de leerstraf So-Cool zijn we gestart met een onderzoek. Dit voeren we uit in samenwerking met de Raad voor de kinderbescherming, TOP Groep en Jan Arends. Financiële ondersteuning vindt plaats vanuit het programma van Kwaliteit Forensische Zorg-Jeugd (KFZ-J).

Het onderzoek heeft een looptijd van twee jaar en bestaat uit drie studies:

 1. Analyse verzamelde data afgelopen jaren en recidivegegevens
 2. Nieuw onderzoek met follow-up en controlegroep
 3. Kwalitatief onderzoek – interviews

We verwachten de volgende uitkomsten:

 • Welke effecten So-Cool heeft op de verbetering van:
  – Sociale vaardigheden
  – Sociale probleemoplossingsvaardigheden
  – Zelfvertrouwen
 • Of de jongeren na So-Cool minder snel recidiveren
 • Aanbevelingen voor doorontwikkeling
  – Voor wie wel/niet effectief?
  – Welke factoren dragen bij aan effect?

Goed om samen de effectiviteit van de So-Cool interventie te onderzoeken.

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.