‘Door die vervelende AVG mag ik niks meer delen, hoe kan ik dan mijn werk doen?’

Door Marike Lenglet

Wetten en regels

Iedere professional weet dat je informatie over een gezin niet zomaar met iedereen mag delen. Professionals weten ook dat hulp in vrijwillig kader iets anders is dan een kinderbeschermingsmaatregel. En dat een vader met gezag een andere rechtspositie heeft dan een vader zonder gezag is de meeste professionals ook bekend. Maar wat betekenen deze regels eigenlijk voor je dagelijks handelen als professional en wat vragen deze regels van een organisatie bij het uitoefenen van haar rol en taak?

Toen ik als jurist in het jeugddomein startte, ontdekte ik tot mijn verbazing dat de juridische aspecten van het werken als jeugdprofessional niet zo’n grote rol spelen als ik verwacht had. Toegegeven, wetten en regels zijn mijn vak dus ik ben subjectief, maar toch. Het juridisch aspect komt slechts mondjesmaat aan bod in de opleidingen tot jeugdprofessional, het heeft zijdelings de aandacht van organisaties bij het maken van beleid en het lezen van wet- en regelgeving is (begrijpelijkerwijs) niet iets wat een jeugdprofessional dagelijks doet. Daar ben je ten slotte ook niet voor opgeleid.

Maar in mijn ogen is het wel heel belangrijk om de kaders waarbinnen je werkt helder te hebben en goed te weten wat je rechten en plichten zijn als organisatie en als jeugdprofessional. Duidelijk weten welke rol en taak je uitvoert en welke bevoegdheden dat met zich meebrengt is essentieel voor een goede en zorgvuldige dienstverlening en een goede ondersteuning van je werknemers.

Wet- en regelgeving wordt vaak gezien als gecompliceerd en als een belemmerende factor voor het werken in het jeugddomein. Privacy wetgeving spant hierbij de kroon: ‘Door die vervelende AVG mag ik niks meer delen, hoe kan ik dan mijn werk doen?’.

Maar als ik in gesprekken of tijdens trainingen uitleg geef over de betreffende wet- en regelgeving, en professionals leer hoe ze de verschillende regels kunnen toepassen, komen we er samen achter dat het wel mee valt met de complexiteit en de belemmeringen: ‘er mag veel meer dan ik dacht!’.

En soms kunnen dingen inderdaad niet: vrijwillig kader is vrijwillig kader, dat betekent dat je ouders niet kunt dwingen om bepaalde hulp te accepteren en dat ouders toestemming moeten geven voor het delen van informatie. Privacy is immers een grondrecht dat bescherming verdient. Als de zorgen zo groot zijn dat ingrijpen nodig is, is er een wettelijke meldcode die gevolgd moet worden. Ik hoor wel eens het argument dat ‘de veiligheid in het geding is’ en dat het belang van het kind vereist dat informatie gedeeld wordt. Die situaties komen zeker voor, maar ook dan dient de wet gevolgd te worden. Rechtsbescherming van de jeugdige en zijn of haar ouders is immers ook in het belang van het kind.

Het belang van de professional

Niet alleen het belang van het kind en zijn of haar gezin is gediend met een gedegen kennis van de wet- en regelgeving. Ook jij als professional hebt hier baat bij. Goed weten wat je mag en niet mag, of je nu werkzaam bent in het vrijwillig of gedwongen kader, helpt bij het afwegen van de stappen die je gaat zetten in een casus. Goed weten wanneer je welke informatie mag delen en met wie, helpt bij het beantwoorden van een verzoek om informatie door een professional van een andere organisatie.

Een belangenafweging in een casus waarbij ook de juridische posities van alle betrokkenen, ook die van jezelf als professional, expliciet zijn meegenomen helpt bij het bepalen van de mogelijke vervolgstappen en bij het uitleggen van de keuze die je maakt. En dat kan weer van belang zijn als er in een onverhoopt geval een (tucht)klacht wordt ingediend.

Tot slot

Die op het oog gecompliceerde wet- en regelgeving maakt je werk uiteindelijk minder gecompliceerd, is mijn stellige overtuiging. En mede dankzij wat humor tijdens mijn trainingen over de juridische aspecten van het werken als jeugdprofessional heb ik een hoop professionals en organisaties kunnen laten zien wat kennis van wet- en regelgeving hen kan opleveren. Het is fijn om te zien dat organisaties en professionals open staan voor dit onderwerp en heel leergierig zijn.

Met mijn werk hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een betere jeugdzorg en professionals te ondersteunen bij het goede werk dat zij dag in dag uit verrichten voor onze kwetsbare kinderen en hun gezinnen.

Op zoek naar een passende training?

In onze juridische trainingen belichten we verschillende rechtsgebieden op een praktische en interactieve manier.
Bekijk onze juridische trainingen

 

 

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.