De transformatie voor jongeren en gezinnen
met ernstige problemen

Je bent hier: Home / Diensten / Verder Thuis

Uitvoering

Verder Thuis

interim

Hoeveel kinderen uit uw gemeente zijn uithuisgeplaatst?

Er zijn nog steeds teveel kinderen die wonen in een residentiële voorziening, verblijven in een gesloten instelling of in een justitiële jeugdinrichting. Sommigen hebben helemaal geen onderdak!

Doordat een uithuisplaatsing jaren kan duren, zijn veel kinderen niet meer in beeld bij de gemeente, het sociaal wijkteam of het Centrum Jeugd en Gezin  (CJG). De kinderbescherming of jeugdreclassering laten een gecertificeerde instelling formeel de verblijfplaats van de jeugdige bepalen. Maar het zijn nog steeds kinderen van uw gemeente!

 

Wat is het perspectief van de uithuisgeplaatste kinderen uit uw gemeenten?

Kinderen worden veelal uithuisgeplaatst omdat ze behandeling nodig hebben die niet ambulant gegeven kan worden, door gebrek aan capaciteit of de aanwezigheid van een wachtlijst.

Gemeenten leggen veel nadruk op preventie en vroegtijdige hulp. Het streven is ook om de uithuisplaatsing zo kort mogelijk te houden. Het programma ‘Verder Thuis’ ondersteunt gemeenten in het creëren van perspectief in de leefomgeving van de kinderen.


Voordelen:

  • Zorgvuldige analyse van de registraties
  • Volledige inventarisatie van de uithuisplaatsingen
  • Voordeliger dan voortzetting huidige hulpverlening
  • Mogelijkheid om het programma met licentie zelf uit te voeren

Weten wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen?

Wij gaan graag vrijblijvend het gesprek met u aan.

Overige diensten

Beleids- en organisatie ontwikkeling

Wij ondersteunen veranderprocessen ter verbetering van de dienstverlening aan burgers. Wij doen dit met behulp van veranderingstrajecten, organisatieadvies en beleidsontwikkeling.

professionele ontwikkeling

De ontwikkeling van professionals en teams is een voorwaarde voor een gezonde publieke sector. Wij bieden trainingen, coaching, intervisie, supervisie en estafette interviews.

onderzoek

Grondig onderzoek en methodiek, vormen in onze visie het fundament van een betere publieke dienstverlening.