De transformatie voor jeugdigen en gezinnen
met ernstige problemen

Je bent hier: Home / Diensten / Verder Thuis

Uitvoering

Verder Thuis

interim

Hoeveel kinderen uit uw gemeente zijn uithuisgeplaatst? De gemeenten leggen veel nadruk op preventie en vroegtijdige hulp. Dat is goed, maar op dit moment zijn er ook kinderen die uit huis geplaatst zijn en die wonen in een residentiële voorziening, verblijven in de gesloten jeugdzorg of in een justitiële jeugdinrichting of die helemaal geen onderdak hebben. Een uithuisplaatsing kan jaren duren. Te vaak zijn deze kinderen niet in beeld bij de gemeente en niet bij het sociaal wijkteam of CJG. Vaak geldt voor deze jeugdigen een maatregel van kinderbescherming of jeugdreclassering; de Gecertificeerde Instelling bepaalt dan formeel de verblijfplaats van de jeugdige. Maar het zijn nog steeds kinderen van uw gemeente!

Misschien gaat het om een kleine groep (in een kleine gemeente kan het om een of enkele jeugdigen gaan). Maar het zijn juist die kinderen die de hulp het hardst nodig hebben. Veel gemeenten weten niet welke kinderen uit hun gemeente uithuisgeplaatst zijn, waar ze verblijven, sinds hoelang ze daar zijn en vooral: wat het perspectief is.

Kinderen zonder perspectief? Kinderen verblijven in instellingen omdat ze behandeling nodig hebben die niet ambulant gegeven kan worden. Maar sommige kinderen verblijven ook in een instelling omdat niemand weet waar ze naartoe kunnen.

Met zijn allen streven we natuurlijk naar zo kort mogelijke uithuisplaatsingen. Desondanks wachten kinderen soms op triviale zaken. Bijvoorbeeld op een bespreking met een gezinsvoogd, een school of andere betrokkenen. Soms is de voorwaarde voor terug ambulante hulpverlening waar een lange wachtlijst voor is.

Het programma Verder Thuis is opgezet omdat wij ons er niet bij neer willen leggen dat er voor kinderen geen perspectief is in de leefomgeving.

Inventarisatie
Wij bieden gemeenten de mogelijkheid om een inventarisatie te maken van alle jeugdigen die uithuisgeplaatst zijn. Voor een volledig beeld is het nodig om de registraties zorgvuldig te bekijken. VanMontfoort Uitvoering heeft hier ruime ervaring mee en kent de blinde vlekken in de registratiesystemen.

Voor de meeste gemeenten zal het zo zijn dat de kosten van Verder Thuis lager zijn dan de kosten van alle hulp zonder inzet van het programma.

Ook bieden we de mogelijkheid aan gemeenten of instellingen om Verder Thuis in licentie zelf uit te voeren.

Benieuwd wat VanMontfoort Uitvoering kan doen voor uw gemeente?

Neem contact met ons op en/of vraag een vrijblijvend gesprek aan.

Thema's

Beleids- en organisatie ontwikkeling

Beleids- en organisatie
ontwikkeling

Wij ondersteunen bij veranderprocessen ter verbetering van de dienstverlening aan burgers.

professionele ontwikkeling

Professionele
ontwikkeling

De ontwikkeling van professionals en teams is een voorwaarde voor een gezonde publieke sector.

onderzoek

Onderzoek en
methodiekontwikkeling

Grondig onderzoek en methodisch werken vormen in onze visie het fundament van  een betere publieke dienstverlening.