Vaste patronen zijn handig
maar moeten soms doorbroken worden.

Professionele ontwikkeling

Supervisie

professionele ontwikkeling

Supervisie is een op reflectie gebaseerd leergesprek voor professionals die met mensen werken. De professional onderzoekt zijn werkervaringen onder begeleiding van een supervisor. Hij wordt hierdoor meer bewust van zijn eigen gedachten, gevoelens, verwachtingen, normen en waarden en van de wijze waarop deze zijn handelen bepalen. Hij leert hoe hij als persoon in het betreffende beroep in een concrete werksituatie te werk wil gaan. Dit leidt tot inzicht in en verbeteren van beroepsmatig handelen. Supervisie wordt zowel één-op-één gegeven als in een kleine groep.

Bron

Thema's

Beleids- en organisatie ontwikkeling

Beleids- en organisatie
ontwikkeling

Wij ondersteunen bij veranderprocessen ter verbetering van de dienstverlening aan burgers.

onderzoek

Onderzoek en
methodeontwikkeling

Grondig onderzoek en methodisch werken vormen in onze visie het fundament van  een betere publieke dienstverlening.

interim

Uitvoering

 

Wij bieden hulp aan gezinnen en jeugdigen: ambulant, via detachering en projectmatig.