Van concreet bijdragen aan
de transformatie tot wachtlijstbeheer

Je bent hier: Home / Diensten / Projecten

Uitvoering

Projecten

interim

Onze hulpverleners kunnen worden ingezet in speciale projecten. Te denken valt aan:

  • Verder Thuis; Dit is een programma voor gemeenten om kinderen of jongeren die in instellingen leven, weer duurzaam terug te brengen in het normale leven, thuis bij de ouders/verzorgers.
  • Wachtlijstbeheer; Veel jeugdhulporganisaties hebben met wachtlijsten te maken. Zeer ongewenst natuurlijk, maar de capaciteit ontbreekt. Wij nemen deze casussen tijdelijk over. Niet zelden blijkt door onze inzet alternatieve, minder zware vormen van hulp ook mogelijk te zijn.
  • Caseload vermindering; Sommige casussen vragen veel meer tijd dan waar bij de teambezetting van was uitgegaan. Bijvoorbeeld hulp aan gezinnen met ouders die in een langdurig conflict zijn verwikkeld. Wij kunnen aan teams verlichting brengen door tijdelijk een deel van de werkzaamheden in dit soort casussen over te nemen.

Thema's

Beleids- en organisatie ontwikkeling

Beleids- en organisatie
ontwikkeling

Wij ondersteunen bij veranderprocessen ter verbetering van de dienstverlening aan burgers.

professionele ontwikkeling

Professionele
ontwikkeling

De ontwikkeling van professionals en teams is een voorwaarde voor een gezonde publieke sector.

onderzoek

Onderzoek en
methodiekontwikkeling

Grondig onderzoek en methodisch werken vormen in onze visie het fundament van  een betere publieke dienstverlening.