Professionele groei

Professionele groei

Introductie

professionele ontwikkeling

Professionele groei is voor ons heel concreet:

  1. Bepalen wat je wilt kunnen;
  2. Weten waar je nu staat;
  3. Het verschil overbruggen met een eigen leertraject.

VanMontfoort levert al jarenlang tal van trainingen. Voor ons is professionele ontwikkeling altijd al veel meer geweest dan het volgen van de training. Professionele ontwikkeling start met het besef dat de professional zoveel mogelijk zelf bepaalt wat en hoe hij leert, terwijl de organisatie het leren van de professional bevordert en ondersteunt. Professionele ontwikkeling zoals VanMontfoort die inricht leidt altijd tot een blijvend effect in het dagelijkse werk van de professional.

De rode draad in onze dienstverlening op het gebied van professionele ontwikkeling is de bevordering van de zelfregie van de professional, in combinatie met advisering aan de leiding van een organisatie om een goed leerklimaat te creëren.

Lees meer over onze visie op leren

Training

VanMontfoort heeft een divers aanbod op het gebied van opleidingen en trainingen voor professionals in de publieke sector.

Effectieve methoden zijn belangrijk; de effectieve professional is belangrijker. Deze kenmerkt zich door reflectieve vaardigheden, een open houding en communicatieve vaardigheden. Deskundigheidsbevordering, praktijkgerichte opleidingen, training en coaching zijn belangrijke elementen in de professionalisering van de publieke dienstverlening.

We zoeken met opdrachtgevers en cursisten voortdurend naar een nog beter antwoord op de vraag: ‘hoe leren professionals?’

Er is onderscheid gemaakt tussen opleidingen die worden aangeboden als open inschrijving, en opleidingen die worden aangeboden als incompany. Voor alle opleidingen die aangeboden worden als open inschrijving geldt dat ze ook incompany worden aangeboden.

Ga naar het complete trainingsoverzicht

Coaching

Coaching is het resultaatgericht begeleiden van professionals in een één-op-één situatie zodat zij hun werk beter leren uitvoeren. Coach, werknemer en leidinggevende stellen voorafgaand aan de coaching specifieke doelen vast en evalueren de coaching na afloop gezamenlijk. Coaching kan gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers of op het aanleren van kennis en vaardigheden die bij het beroep horen. Het uiteindelijke doel van coaching is het verbeteren van het door de organisatie gewenste functioneren.

Bron

Intervisie

Intervisie is een leermethode waarbij een groep professionals met een overeenkomstig beroep werkproblemen bespreekt en elkaar helpt het functioneren te verbeteren. Intervisie wordt soms (tijdelijk) begeleid. Maar kan ook zelfsturend zijn. Afhankelijk van de gekozen werkvorm ligt het accent op reflectie, het analyseren van problemen, het vinden van oplossingen of het geven va adviezen. Deelname is vrijwillig. De groep bestaat uit drie tot zes deelnemers. In plaats van intervisie wordt ook de term intercollegiale consultatie gebruikt. Intervisie wordt gezien als een vorm van peer-coaching.

Bron

Supervisie

Supervisie is een op reflectie gebaseerd leergesprek voor professionals die met mensen werken. De professional onderzoekt zijn werkervaringen onder begeleiding van een supervisor. Hij wordt hierdoor meer bewust van zijn eigen gedachten, gevoelens, verwachtingen, normen en waarden en van de wijze waarop deze zijn handelen bepalen. Hij leert hoe hij als persoon in het betreffende beroep in een concrete werksituatie te werk wil gaan. Dit leidt tot inzicht in en verbeteren van beroepsmatig handelen. Supervisie wordt zowel één-op-één gegeven als in een kleine groep.

Bron

Benieuwd naar wat wij voor uw professionele groei kunnen betekenen?

Neem contact op met
Emke Luking-Geurtsen.
Bel: 0348-481200
eg@vanmontfoort.nl

Overige diensten

Beleids- en organisatie ontwikkeling

Wij ondersteunen veranderprocessen ter verbetering van de dienstverlening aan burgers. Wij doen dit met behulp van veranderingstrajecten, organisatieadvies en beleidsontwikkeling.

onderzoek

Grondig onderzoek en methodiekontwikkeling, vormen in onze visie het fundament van een betere publieke dienstverlening.

interim

Wij bieden hulp aan gezinnen en jeugdigen in diversen vormen. Wij doen dit op basis van een beschikking van de gemeente of op projectbasis. Bijvoorbeeld het project ‘Verder Thuis’.