Professionele groei

Professionele groei

Introductie

professionele ontwikkeling

Professionele groei is voor ons heel concreet:

  1. Bepalen wat je wilt kunnen;
  2. Weten waar je nu staat;
  3. Het verschil overbruggen met een eigen leertraject.

VanMontfoort levert al jarenlang tal van trainingen. Voor ons is professionele ontwikkeling altijd al veel meer geweest dan het volgen van de training. Professionele ontwikkeling start met het besef dat de professional zoveel mogelijk zelf bepaalt wat en hoe hij leert, terwijl de organisatie het leren van de professional bevordert en ondersteunt. Professionele ontwikkeling zoals VanMontfoort die inricht leidt altijd tot een blijvend effect in het dagelijkse werk van de professional.

De rode draad in onze dienstverlening op het gebied van professionele ontwikkeling is de bevordering van de zelfregie van de professional, in combinatie met advisering aan de leiding van een organisatie om een goed leerklimaat te creëren.

Training

VanMontfoort heeft een divers aanbod op het gebied van opleidingen en trainingen voor professionals in de publieke sector.

Effectieve methoden zijn belangrijk; de effectieve professional is belangrijker. Deze kenmerkt zich door reflectieve vaardigheden, een open houding en communicatieve vaardigheden. Deskundigheidsbevordering, praktijkgerichte opleidingen, training en coaching zijn belangrijke elementen in de professionalisering van de publieke dienstverlening.

We zoeken met opdrachtgevers en cursisten voortdurend naar een nog beter antwoord op de vraag: ‘hoe leren professionals?’

Er is onderscheid gemaakt tussen opleidingen die worden aangeboden als open inschrijving, en opleidingen die worden aangeboden als incompany. Voor alle opleidingen die aangeboden worden als open inschrijving geldt dat ze ook incompany worden aangeboden.

Ga naar het complete trainingsoverzicht

Coaching

Coaching is het resultaatgericht begeleiden van professionals in een één-op-één situatie zodat zij hun werk beter leren uitvoeren. Coach, werknemer en leidinggevende stellen voorafgaand aan de coaching specifieke doelen vast en evalueren de coaching na afloop gezamenlijk. Coaching kan gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers of op het aanleren van kennis en vaardigheden die bij het beroep horen. Het uiteindelijke doel van coaching is het verbeteren van het door de organisatie gewenste functioneren.

Bron

Intervisie

Intervisie is een leermethode waarbij een groep professionals met een overeenkomstig beroep werkproblemen bespreekt en elkaar helpt het functioneren te verbeteren. Intervisie wordt soms (tijdelijk) begeleid. Maar kan ook zelfsturend zijn. Afhankelijk van de gekozen werkvorm ligt het accent op reflectie, het analyseren van problemen, het vinden van oplossingen of het geven va adviezen. Deelname is vrijwillig. De groep bestaat uit drie tot zes deelnemers. In plaats van intervisie wordt ook de term intercollegiale consultatie gebruikt. Intervisie wordt gezien als een vorm van peer-coaching.

Bron

Supervisie

Supervisie is een op reflectie gebaseerd leergesprek voor professionals die met mensen werken. De professional onderzoekt zijn werkervaringen onder begeleiding van een supervisor. Hij wordt hierdoor meer bewust van zijn eigen gedachten, gevoelens, verwachtingen, normen en waarden en van de wijze waarop deze zijn handelen bepalen. Hij leert hoe hij als persoon in het betreffende beroep in een concrete werksituatie te werk wil gaan. Dit leidt tot inzicht in en verbeteren van beroepsmatig handelen. Supervisie wordt zowel één-op-één gegeven als in een kleine groep.

Bron

Estafette interviews

Tijdens onze persoonlijke interviews in estafette vorm gaan wij in gesprek met leidinggevenden in het sociaal domein.

“Worden leiders geboren of worden ze gemaakt?”

Van een leider wordt visie gevraagd. De gekozen richting vraagt meebewegen van mensen in en om de organisatie. Wat werkt voor jou, wat vraagt dit van jou en hoe laat je zien waar het werkelijk om draait?

✔ Inspelen op politiek-maatschappelijke ontwikkelingen
Verantwoordingsdruk, behoefte aan transparantie, maakbaarheidsideologie en publieke opinie

✔ Ontwikkelingen bij overheden als opdrachtgever
Druk op de kosten, invloed op visieontwikkeling en politieke besluitvorming

✔ Samenwerken met andere uitvoerders
Hoe verbind je organisaties met een eigen rol, hoe sta je samen sterk in onderhandelingen

✔ Vraagstukken rond organisatieontwikkeling
Cultuur, professionalisering, visie implementatie, leiderschap en samenwerking

Welk thema spreekt jou aan? Waarover wil je met ons in gesprek?
Wij zijn benieuwd naar wie jij bent als leider en welke invloed corona daarop heeft gehad.

Benieuwd naar wat wij voor uw professionele groei kunnen betekenen?

Neem contact op met
Emke Luking-Geurtsen.
Bel: 0348-481200
eg@vanmontfoort.nl

Overige diensten

VM-Organisatie

Wij ondersteunen veranderprocessen ter verbetering van de dienstverlening aan burgers. Wij doen dit met behulp van veranderingstrajecten, organisatieadvies en beleidsontwikkeling.

VM-Onderzoek

Grondig onderzoek en methodiek, vormen in onze visie het fundament van een betere publieke dienstverlening.