Organisatie ontwikkeling

Organisatie ontwikkeling

Introductie

Beleids- en organisatie ontwikkeling

Professionals kunnen hun werk pas echt goed doen als zij werken in een gezonde organisatie. Veel organisaties in de publieke sector ‘worstelen met hun gezondheid’. Er zijn financiële tekorten, veel werkdruk, teveel regeltjes en administratieve rompslomp, weinig steun. Professionals hebben nogal eens het gevoel niet meer aan hun echte werk toe te komen en er alleen voor te staan.

Onze dienstverlening op het gebied van organisatie ontwikkeling bestaat uit:

  • Veranderingstrajecten
  • Organisatieadvies
  • Beleidsontwikkeling

Onze projectleiders en interimmanagers stellen de professionals en hun werk centraal. Bij alles wat we doen richten wij ons op de vraag hoe je de organisatie zó inricht dat de professionals goed en met plezier kunnen functioneren. Want zij zijn het die het verschil maken in hun contact met de burger.

Veranderingstrajecten

Het zijn verandermanagers die gaan voor verbetering van de dienstverlening aan burgers. Ze zijn gespecialiseerd in het implementeren van een nieuwe visie en/of missie of een nieuwe werkmethodiek in de organisatie. Ze maken daarbij gebruik van de VanMontfoort Implementatiemethode, die speciaal is ontwikkeld voor het realiseren van duurzame gedragsverandering in organisaties. Vaak werken ze organisatie-overstijgend, zoals bij het effectiever maken van de jeugdbeschermingsketen of het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

Organisatieadvies

Wij adviseren organisaties in de publieke sector die zich richten op dienstverlening aan de burgers. Het gaat daarbij vooral om organisaties in het sociale domein, in het onderwijs en in de veiligheidssector, zoals reclassering en politie. Onze adviespraktijk richt zich op een veelheid van onderwerpen: structuur, governance, financiën, cultuur, werkprocessen, samenwerking. Net als veel andere adviesbureaus. Er is ook een verschil: Onze adviseurs denken en werken altijd vanuit de vraag hoe je de organisatie zó inricht dat de professionals goed en met plezier kunnen functioneren.

Beleidsontwikkeling

Onze beleidsontwikkelaars werken vanuit de overtuiging dat professionals zelf wel kunnen bepalen hoe effectieve dienstverlening te bieden. En dat je ze niet voor de voeten loopt met regels en procedures waarvan zij zelf het nut niet inzien. Beleid dat wij meehelpen formuleren is gericht op het beleidsmatig verbinden van diverse wetten in het sociale domein, zoals de jeugdwet, WMO, Participatiewet en WLZ en, daaraan gekoppeld, de bevordering van de samenwerking tussen professionals die in de uitvoering van deze wetten werkzaam zijn. Een aantal adviseurs bij VanMontfoort hebben een juridische achtergrond: goed beleid start immers met het kennen en doorgronden van de genoemde wetten.

Benieuwd naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen op het gebied van organisatie ontwikkeling?

Neem contact op met
Jasmijn Rahder
Bel: 0348-481200
jr@vanmontfoort.nl

Overige diensten

VM-Ontwikkeling

De ontwikkeling van professionals en teams is een voorwaarde voor een gezonde publieke sector. Wij bieden trainingen, coaching, intervisie, supervisie en estafette interviews.

VM-Onderzoek

Grondig onderzoek en methodiek, vormen in onze visie het fundament van een betere publieke dienstverlening.