In gezonde organisaties willen
professionals graag werken!

Beleids- en organisatie ontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Beleids- en organisatie ontwikkeling

Professionals kunnen hun werk pas echt goed doen als zij werken in een gezonde organisatie. Veel organisaties in de publieke sector ‘worstelen met hun gezondheid’. Er zijn financiële tekorten, veel werkdruk, veel administratieve rompslomp, weinig steun. Professionals hebben nogal eens het gevoel er alleen voor te staan.

Onze adviespraktijk richt zich op een veelheid van onderwerpen: structuur, governance, financiën, cultuur, werkprocessen, samenwerking. Net als veel andere adviesbureaus. Er is ook een verschil: Onze adviseurs denken en werken altijd vanuit de vraag hoe je de organisatie zó inricht dat de professionals goed en met plezier kunnen functioneren. Want zij zijn het die het verschil maken in hun contact met de burger.

Thema's

professionele ontwikkeling

Professionele
ontwikkeling

De ontwikkeling van professionals en teams is een voorwaarde voor een gezonde publieke sector.

onderzoek

Onderzoek en
methodiekontwikkeling

Grondig onderzoek en methodisch werken vormen in onze visie het fundament van een betere publieke dienstverlening.

interim

Uitvoering

 

Wij bieden hulp aan gezinnen en jeugdigen: ambulant, via detachering en projectmatig.