Onze methoden en interventies
worden vanuit de praktijk ontwikkeld.

Methode ontwikkeling

Methodeontwikkeling

Thema-icon-onderzoek

VanMontfoort is al meer dan twintig jaar betrokken bij de (door)ontwikkeling en invoering van methoden en interventies in het sociaal domein. Voorbeelden van methoden zijn SAVE (jeugdbescherming en jeugdreclassering), diverse methoden in de verstandelijk gehandicaptenzorg, Veerkracht (vrouwen-/maatschappelijke opvang) en Families First (Spoedhulp aan gezinnen).

Voorbeelden van interventies zijn de Vertrektraining, Nieuwe Perspectieven en So-Cool, allen gericht op jongeren en hun begeleiders/trainers.

Steeds meer van onze klanten vragen minder algemeen toepasbare methoden en interventies en meer organisatie-specifieke versterking van de professionaliteit. Wij spelen hierop in door effectief werkzame onderdelen van bestaande methoden en interventies te ‘assembleren’ tot maatwerk leertrajecten. We doen dat samen met klanten, in co-creatie. Vraag naar de mogelijkheden!

Voor methodisch werken in de publieke sector hebben wij een eigen aanpak: De viervensters, die in allerlei situaties van oordeelsvorming, besluitvorming en uitvoering en evaluatie zeer bruikbaar is gebleken.

Thema's

Beleids- en organisatie ontwikkeling

Beleids- en organisatie
ontwikkeling

Wij ondersteunen bij veranderprocessen ter verbetering van de dienstverlening aan burgers.

Thema-icon-professionele ontwikkeling

Professionele
ontwikkeling

De ontwikkeling van professionals en teams is een voorwaarde voor een gezonde publieke sector.

Thema-icon-interim

Uitvoering

 

Wij bieden hulp aan gezinnen en jeugdigen: ambulant, via detachering en projectmatig.