Jeugdhulp | Wij helpen gezinnen en jongeren bij meervoudige en complexe problemen

Jeugdhulp

Introductie

interim

Wij vinden het een uitdaging om gezinnen en jongeren bij meervoudige en complexe problemen te helpen. We doen er alles aan om het gezin bij elkaar te houden. We helpen hen de condities te creëren voor veilig opvoeden en opgroeien.

Wij zetten door als het moeilijk wordt.

Om onze ambitie waar te maken, werken wij met een vast team van ervaren en vakbekwame professionals en met een flexibele pool van specialisten op het gebied van complexe scheidingen, crisissituaties en onveiligheid.

Onze actuele kennis en jarenlange ervaring dragen bij aan een duurzame verbetering van de opvoedingssituatie. Wij bieden ambulante jeugdhulp op basis van een beschikking van de gemeente of op projectbasis.

Beschikking gemeente

Onze ambulante hulp is bedoeld voor kinderen, jongeren en gezinnen die problemen ervaren met opvoeden en/of opgroeien. Wij bieden de juiste ondersteuning bij gedragsproblemen thuis of op school, zorgen over de ontwikkeling of psychische gesteldheid en stress vanwege schulden, scheiding of gezondheid.

Onze begeleiding kan zowel individueel als in gezinsverband en is ook gericht op het verbeteren van de communicatie en vaardigheden. Iedereen de juiste zorg in de meest kwetsbare omstandigheden.

Hoe werkt het?

Om gebruik te maken van onze ambulante hulp is een verwijzing nodig van een jeugdconsulent van een gemeente, een huisarts, een jeugdarts of een medisch specialist. Ook kunnen wij worden  ingeschakeld door gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Er geldt geen wettelijke ouderbijdrage voor jeugdhulp, dus ouders hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor de ambulante hulp.


Ambulant team Woerden
Het ambulant Team Woerden is gecontracteerd in drie regio’s: Regio Utrecht West, Regio Midden-Holland en Regio Utrecht Zuid-Oost.

Neem voor meer informatie, advies, aanmelding of verwijzing contact op met:

Telefoon: (0348) 481200
E-mail: info@vanmontfoort.nl
Bezoekadres: Polanerbaan 11 in Woerden.


Ambulant team Putten
Neem voor meer informatie, advies, aanmelding of verwijzing contact op met:

Telefoon:  (0341) 359611

E-mail: info@vanmontfoort.nl
Bezoekadres: Stroud, Brinkstraat 91 in Putten.

Projectbasis

Onze hulp op projectbasis betreft (tijdelijke) ondersteuning bij onderbezetting of overbelasting.  Ook kunnen onze hulpverleners ingezet worden op specifieke projecten. Enkele voorbeelden:

Verder Thuis

Een programma voor gemeenten om kinderen of jongeren die in instellingen leven, weer duurzaam terug te brengen in het normale leven. Thuis bij de ouders/verzorgers. Lees hier meer.

Wachtlijstbeheer

Door het ontbreken van capaciteit hebben veel jeugdhulporganisaties wachtlijsten. Door het overnemen van casussen verkorten we de wachtlijst en blijkt regelmatig dat onze expertise bijdraagt aan een alternatieve, minder zware vorm van hulp.

Caseloadbeheer

Sommige casussen vragen meer tijd dan de verwachte benodigde personele bezetting. Veelal bij hulp aan gezinnen met ouders die in een langdurig conflict zijn verwikkeld. Door het overnemen van een deel van de werkzaamheden ontlasten we het team en behouden we de kwaliteit van de hulpverlening.

Ben benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen op het gebied van beleidsontwikkeling?

Neem contact op met
Annika Verhagen
Bel: 0348-481200
av@vanmontfoort.nl

Overige diensten

Beleids- en organisatie ontwikkeling

Wij ondersteunen veranderprocessen ter verbetering van de dienstverlening aan burgers. Wij doen dit met behulp van veranderingstrajecten, organisatieadvies en beleidsontwikkeling.

professionele ontwikkeling

De ontwikkeling van professionals en teams is een voorwaarde voor een gezonde publieke sector. Wij bieden trainingen, coaching, intervisie, supervisie en estafette interviews.

onderzoek

Grondig onderzoek en methodiek, vormen in onze visie het fundament van een betere publieke dienstverlening.