Jeugdhulp | Wij helpen gezinnen en jeugdigen bij meervoudige en complexe problemen

Jeugdhulp

Introductie

interim

Bij jeugdhulp vinden we het een uitdaging om gezinnen en jeugdigen bij meervoudige en complexe problemen te helpen. We doen er alles aan om het gezin bij elkaar te houden. We helpen hen de condities te creëren voor veilig opvoeden en opgroeien. Wij zetten door als het moeilijk wordt.

We bieden begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen bij vragen over opvoeden en opgroeien. Dit kunnen vragen zijn van verschillende aard, bijvoorbeeld als er moeilijkheden zijn rondom gedrag thuis of op school, of er zijn zorgen over de ontwikkeling of psychische gesteldheid van een kind of jongere. De begeleiding kan zowel individueel als in gezinsverband gegeven worden.

Om deze ambitie te kunnen waarmaken, werken wij met een vast team van ervaren en vakbekwame professionals en met een flexibele pool van specialisten op het gebied van complexe scheidingen, crisissituaties en onveiligheid. Onze professionals zijn geschoold op basis van actuele kennis over wat wel en niet werkt in de hulpverlening. Zo kunnen we bijdragen aan daadwerkelijke en duurzame verbetering van de opvoedingssituatie.

Wij bieden twee vormen van jeugdhulp:

  • Ambulant
  • Projecten

Ambulante hulp

Onze  ambulante hulp is bedoeld voor gezinnen die problemen ervaren in of vragen hebben over de opvoeding en bij het opgroeien van hun kinderen. Dit kan te maken hebben met problemen van het kind of de jongere zelf, problemen op het gebied van de opvoeding, de communicatie binnen het gezin en de vaardigheden van de gezinsleden. De moeilijkheden kunnen ook te maken hebben met stress die ontstaan is rondom bijvoorbeeld schulden, (psychische) gezondheid, een scheiding of een combinatie hiervan waardoor het opvoeden (tijdelijk) wat moeilijker gaat.

Hoe werkt het?

Voor de inzet van VanMontfoort Uitvoering is een verwijzing nodig van een jeugdconsulent van de gemeente, de huisarts, jeugdarts of medisch specialist of een Gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Er geldt geen wettelijke ouderbijdrage voor jeugdhulp. Dat wil zeggen dat ouders geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor de jeugdhulp die hun zoon of dochter krijgt.

Ambulant Team Woerden

Het ambulant Team Woerden is gecontracteerd in drie regio’s: Regio Utrecht West, Regio Midden-Holland en Regio Utrecht Zuid-Oost.

Het bezoekadres van het ambulant team Woerden is op de Polanerbaan 11 te Woerden.

Ambulant team Putten

Voor informatie en advies over onze hulp en aanmelding/verwijzing kunt u terecht bij de jeugdconsulenten van de gemeente Putten. Zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via: (0341) 230293.

Het bezoekadres van het ambulant team Putten is in Stroud, Brinkstraat 91, 3881 BP Putten.

Projecten

Onze hulpverleners kunnen worden ingezet in speciale projecten. Te denken valt aan:

Verder Thuis

Dit is een programma voor gemeenten om kinderen of jongeren die in instellingen leven, weer duurzaam terug te brengen in het normale leven, thuis bij de ouders/verzorgers.

Wachtlijstbeheer

Veel jeugdhulporganisaties hebben met wachtlijsten te maken. Zeer ongewenst natuurlijk, maar de capaciteit ontbreekt. Wij nemen deze casussen tijdelijk over. Niet zelden blijkt door onze inzet alternatieve, minder zware vormen van hulp ook mogelijk te zijn.

Caseload vermindering

Sommige casussen vragen veel meer tijd dan waar bij de teambezetting van was uitgegaan. Bijvoorbeeld hulp aan gezinnen met ouders die in een langdurig conflict zijn verwikkeld. Wij kunnen aan teams verlichting brengen door tijdelijk een deel van de werkzaamheden in dit soort casussen over te nemen.

Ben benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen op het gebied van beleidsontwikkeling?

Neem contact op met
Annika Verhagen
Bel: 0348-481200
av@vanmontfoort.nl

Overige diensten

Beleids- en organisatie ontwikkeling

Wij ondersteunen veranderprocessen ter verbetering van de dienstverlening aan burgers. Wij doen dit met behulp van veranderingstrajecten, organisatieadvies en beleidsontwikkeling.

professionele ontwikkeling

De ontwikkeling van professionals en teams is een voorwaarde voor een gezonde publieke sector. Wij bieden trainingen, coaching, intervisie en supervisie.

onderzoek

Grondig onderzoek en methodiekontwikkeling, vormen in onze visie het fundament van een betere publieke dienstverlening.