Effectieve intervisie brengt
de hele organisatie verder in professionaliteit.

Professionele ontwikkeling

Intervisie

professionele ontwikkeling

Intervisie is een leermethode waarbij een groep professionals met een overeenkomstig beroep werkproblemen bespreekt en elkaar helpt het functioneren te verbeteren. Intervisie wordt soms (tijdelijk) begeleid. Maar kan ook zelfsturend zijn. Afhankelijk van de gekozen werkvorm ligt het accent op reflectie, het analyseren van problemen, het vinden van oplossingen of het geven va adviezen. Deelname is vrijwillig. De groep bestaat uit drie tot zes deelnemers. In plaats van intervisie wordt ook de term intercollegiale consultatie gebruikt. Intervisie wordt gezien als een vorm van peer-coaching.

Bron

Thema's

Beleids- en organisatie ontwikkeling

Beleids- en organisatie
ontwikkeling

Wij ondersteunen bij veranderprocessen ter verbetering van de dienstverlening aan burgers.

onderzoek

Onderzoek en
methodeontwikkeling

Grondig onderzoek en methodisch werken vormen in onze visie het fundament van  een betere publieke dienstverlening.

interim

Uitvoering

 

Wij bieden hulp aan gezinnen en jeugdigen: ambulant, via detachering en projectmatig.