Effectief beleid is evidence based
én geaard in de werkpraktijk.

Beleids- en organisatieontwikkeling

Beleidsontwikkeling

Beleidsontwikkeling in de publieke sector vind je in allerlei soorten en maten, maar gebeurt als het goed is altijd op basis van enerzijds de uitvoering (wat gebeurt er in de samenleving, wat is het maatschappelijk effect van het huidige beleid) en anderzijds gedegen onderzoek naar nieuw effectief beleid.

VanMontfoort heeft een unieke combinatie van onderzoekscompetenties én ervaring en kennis van de werkpraktijk van uitvoerend professionals. Door onze inzet in beleidsontwikkelingstrajecten leveren wij een bijdrage aan evidence based en uitvoerbaar beleid. Wij zijn gespecialiseerd in beleidsontwikkeling rond jeugd en gezin, mensen in kwetsbare situaties, en rond het thema kindermishandeling/huiselijk geweld. Onze expertise en vaardigheden zijn ook goed inzetbaar op andere beleidstrajecten in het sociale domein.

Thema's

professionele ontwikkeling

Professionele
ontwikkeling

De ontwikkeling van professionals en teams is een voorwaarde voor een gezonde publieke sector.

onderzoek

Onderzoek en
methodiekontwikkeling

Grondig onderzoek en methodisch werken vormen in onze visie het fundament van een betere publieke dienstverlening.

interim

Uitvoering

 

Wij bieden hulp aan gezinnen en jeugdigen: ambulant, via detachering en projectmatig.