Beleidsontwikkeling

Door onze inzet in beleidsontwikkelingstrajecten leveren wij een bijdrage aan evidence based en uitvoerbaar beleid.

Lees meer

Coaching

Een coach van VanMontfoort geeft feedback op de manier waarop je de taak uitvoert en geeft adviezen over hoe je de taak beter kunt uitvoeren.

Lees meer

Intervisie

Wij hebben een specifieke intervisieaanpak ontwikkeld die erop gericht is om het werken volgens een bepaalde methode aan te leren.

Lees meer

Methodiekontwikkeling

VanMontfoort is al meer dan twintig jaar betrokken bij de (door)ontwikkeling en invoering van methoden en interventies in het sociaal domein.

Lees meer

Onderzoek

Onze onderzoekers beschikken over een breed scala aan onderzoeksvaardigheden en –methoden, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Lees meer

Onderzoek en methodiek

Belangrijk uitgangspunt in onze dienstverlening is: ‘doen wat werkt’. Daarom spelen onderzoek en methode een belangrijke rol in onze dienstverlening.

Lees meer

Organisatie ontwikkeling

Onze adviseurs denken en werken altijd vanuit de vraag hoe je de organisatie zó inricht dat de professionals goed en met plezier kunnen functioneren.

Lees meer

Organisatieadvies

Advies aan organisaties in de publieke sector die zich richten op dienstverlening aan burgers. In het sociale domein, onderwijs en veiligheidssector.

Lees meer

Professionele groei

Professionele ontwikkeling start met het besef dat de professional zoveel mogelijk zelf bepaalt wat en hoe hij leert...

Lees meer

Supervisie

Bij supervisie ga je op zoek naar je motieven en overtuigingen die bepalend kunnen zijn voor de manier waarop je werkt.

Lees meer

Trainingen

VanMontfoort heeft een divers aanbod op het gebied van opleidingen en trainingen voor professionals in de publieke sector.

Lees meer

Veranderingstrajecten

Onze projectleiders en interimmanagers stellen de professionals en hun werk centraal. Het zijn verandermanagers die gaan voor verbetering.

Lees meer