Ambulant

Wij vinden het een uitdaging om gezinnen en jeugdigen bij meervoudige en complexe problemen te helpen.

Lees meer

Beleidsontwikkeling

Door onze inzet in beleidsontwikkelingstrajecten leveren wij een bijdrage aan evidence based en uitvoerbaar beleid.

Lees meer

Coaching

Een coach van VanMontfoort geeft feedback op de manier waarop je de taak uitvoert en geeft adviezen over hoe je de taak beter kunt uitvoeren.

Lees meer

Detachering

Onze hulpverleners richten zich natuurlijk primair op het bieden van goede hulp, maar maken ook het team waarin zij werken beter.

Lees meer

Interim / Projectmanager

Wij selecteren zorgvuldig ervaren mensen die bewezen hebben organisaties verder te helpen met hun specifieke vaardigheden.

Lees meer

Intervisie

Wij hebben een specifieke intervisieaanpak ontwikkeld die erop gericht is om het werken volgens een bepaalde methode aan te leren.

Lees meer

Methodiekontwikkeling

VanMontfoort is al meer dan twintig jaar betrokken bij de (door)ontwikkeling en invoering van methoden en interventies in het sociaal domein.

Lees meer

Onderzoek

Onze onderzoekers beschikken over een breed scala aan onderzoeksvaardigheden en –methoden, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Lees meer

Organisatieontwikkeling

Onze adviseurs denken en werken altijd vanuit de vraag hoe je de organisatie zó inricht dat de professionals goed en met plezier kunnen functioneren.

Lees meer

Programma JOS (jeugd, ouders en school)

Programma JOS (jeugdteam, ouders en school) richt zich op het versterken van de samenwerking tussen jeugdprofessionals, ouders en school.

Lees meer

Projecten

Onze hulpverleners kunnen worden ingezet voor speciale projecten in vooral de jeugdzorg, zoals Verder Thuis en wachtlijstbeheer.

Lees meer

Starters met LEF

Ben jij een bijna of net afgestudeerde professional in de jeugdzorg met minimaal HBO niveau? Bekijk dan snel ons aanbod.

Lees meer

Supervisie

Bij supervisie ga je op zoek naar je motieven en overtuigingen die bepalend kunnen zijn voor de manier waarop je werkt.

Lees meer

Trainingen

VanMontfoort heeft een divers aanbod op het gebied van opleidingen en trainingen voor professionals in de publieke sector.

Lees meer

Verder Thuis

Het programma Verder Thuis is opgezet omdat wij ons er niet bij neer willen leggen dat er voor kinderen geen perspectief is in de leefomgeving.

Lees meer