‘Tink om ùs bern’, de visie op opgroeien en opvoeden

In opdracht van de gemeente De Fryske Marren ondersteunen onze collega’s Brenda Riegman, Annika Verhagen, Femke Visser en Jutta Verduin de ontwikkeling en implementatie van de visie op opgroeien en opvoeden binnen de gemeente: Tink om ùs Bern.

Ontwikkeling visie
De gemeente De Fryske Marren vindt het belangrijk dat ieder kind in de gemeente gezond en veilig op kan groeien. Ook is de gemeente van mening dat iedereen die in contact komt met een kind en de ouders hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren: netwerk, andere inwoners, vrijwilligers en professionals. Een gezamenlijke visie op opvoeden en opgroeien helpt daarbij.

De gemeente wilde deze visie niet opleggen, maar ontwikkelen vanuit wetenschap en praktijk. VanMontfoort heeft de gemeente hierin ondersteund door een aantal werkzame elementen vanuit de wetenschap te verbinden met de ervaringen en visie vanuit verschillende professionals in de praktijk. VanMontfoort begeleidde hiervoor een aantal sessies met medewerkers van diverse organisaties die met jeugdigen en ouders werken in de Fryske Marren, zoals sociaal werk, onderwijs, kinderopvang, gemeente en jeugdhulp (vrijwillig en gedwongen kader).

De visie op opgroeien en opvoeden:

Implementatie visie
De visie wordt in drie fasen geïmplementeerd. We starten met organisaties van beroepskrachten die werken met jeugdigen en hun ouders. Daarna betrekken we in de tweede fase de vrijwilligers in de gemeente. Uiteraard worden de inwoners vanaf de start geïnformeerd, maar zullen we ze actief betrekken in de laatste fase door het organiseren van activiteiten.

Het ontwerp van de implementatie is samen met de reeds betrokken organisaties uitgedacht en uitgewerkt. Zij zijn tijdens de implementatie vertegenwoordigd in de stuurgroep en in het implementatieteam. VanMontfoort faciliteert en stimuleert de implementatie door de verschillende bijeenkomsten en overleggen te faciliteren en het delen van expertise op het gebied van implementatie. Ons uitgangspunt is dat de betrokken mensen zelf verantwoordelijk zijn voor de implementatie en wij ze waar nodig en gewenst ondersteunen.

Ter ondersteuning van de implementatie en voor het bevorderen van (digitale) ontmoeting en samenwerking, hebben we samen met een communicatiebureau een platform ontwikkeld. Dit platform bestaat uit een open deel, die voor iedereen toegankelijk is en een gesloten deel voor professionals. Dit platform is nog volop in ontwikkeling. Wil je toch alvast een kijkje nemen op het open gedeelte? Ga dan naar www.tinkomusbern.nl.

Meer weten?
Wil je meer weten over onze aanpak binnen deze implementatie of kun je ondersteuning gebruiken in het ontwikkelen van een visie? Neem dan contact op met Brenda Riegman.

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.