Met coaching leer je een taak beter uit voeren.

Professionele ontwikkeling

Coaching

professionele ontwikkeling

Coaching is een begeleidingsvorm die erop gericht is om een bepaalde taak goed of beter te leren uitvoeren. Onze coaches zijn gespecialiseerd in de begeleiding van jeugdhulpverleners. De coach geeft feedback op de manier waarop je de taak uitvoert en geeft adviezen over hoe je de taak beter kunt uitvoeren. Soms is dat heel praktisch, maar net zo vaak komen zaken op tafel die met jou als persoon te maken hebben, zeker bij taken waarin je samenwerkt of hulp verleent.

Je bepaalt vooraf samen met de coach wat je wilt leren. Deze leerdoelen worden vastgelegd en regelmatig getoetst en indien nodig aangepast.