Meer aandacht nodig voor minderjarig slachtoffer in strafproces

Het rapport ‘De bescherming van minderjarige slachtoffers, implementatie van internationale voorschriften in nationale wet- en regelgeving en in de praktijk’ is uitgevoerd door Mr. J. E. Sondorp en Drs. C. E. Hoogeveen van VanMontfoort. Verschillende internationale richtlijnen en verdragen beogen minderjarige slachtoffers van misdrijven te… Lees meer

Interview Marion Herben over haar onderzoek naar onze methodiek Nieuwe Perspectieven

Marion Herben is gedragswetenschapper, onderzoeker en ontwikkelaar bij het jeugdinterventieteam (JIT) van Xtra plus in Den Haag. Vanuit het veld is zij gestart met haar promotieonderzoek waarin zij onder andere de methodiek Nieuwe Perspectieven heeft onderzocht. Wij zijn benieuwd naar haar bevindingen. Marion, waar gaat… Lees meer

barsten in de jeugdzorg

Barsten in de Jeugdzorg

Zorgelijke toename in jeugdhulp(-kosten) Niet alle jeugdigen die in beeld zijn bij de gemeenten krijgen op tijd de hulp die zij nodig hebben. Vooral jeugdigen met ernstige ontwikkelingsbedreiging krijgen op dit moment onvoldoende bescherming. Dit schrijft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in… Lees meer