serviceorganisatie jeugd zhz

Klantcase Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid: Kwalitatieve jeugdhulp binnen budget

Vraagstelling In 2019 vroeg Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid VanMontfoort advies hoe de regio Zuid-Holland Zuid kwalitatief goede jeugdhulp binnen budget kan realiseren. De tien gemeenten kampten met een gezamenlijk tekort van ruim 11 miljoen euro tov de rijksbijdrage. Voor VanMontfoort is gekozen omdat de… Lees meer

Zelfsturende teams: Een succesvol organisatieprincipe?

Door Annika Verhagen en Jolien van Aar Peter werkt als jeugdbeschermer in een zelfsturend team. Hij vindt het fijn om samen met zijn collega’s zijn werk zelf in te kunnen richten en hij wordt door zijn collega’s gezien als ambassadeur van het team. Hans is… Lees meer

Het cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo: Van verplichte vragenlijst naar gezamenlijk evalueren.

Wil je als gemeente beter zicht krijgen op hoe de geboden hulp en/of ondersteuning door cliënten wordt ervaren, waar verbeterpunten liggen en hoe je deze kunt realiseren? Ga dan met cliënten in gesprek! Ook dit jaar moeten gemeenten aan de slag met het verplichte cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo. De ervaring leert… Lees meer

methodisch reflecteren op de hulpverlening

De impact van methodisch reflecteren op de hulpverlening: 4 voordelen

Sara Zijlstra, 24 januari 2020 Cliënten, hulpverleners, media en politiek trekken aan de bel. De (jeugd)hulpverlening functioneert niet naar behoren. Onder de druk van oplopende wachtlijsten en een hoog ziekteverzuim wordt (logischerwijs) gekeken waarop bezuinigd kan worden om de zorg voor de cliënt voort te… Lees meer