Meer aandacht nodig voor minderjarig slachtoffer in strafproces

Het rapport ‘De bescherming van minderjarige slachtoffers, implementatie van internationale voorschriften in nationale wet- en regelgeving en in de praktijk’ is uitgevoerd door Mr. J. E. Sondorp en Drs. C. E. Hoogeveen van VanMontfoort. Verschillende… Lees meer

Interview Marion Herben over haar onderzoek naar onze methodiek Nieuwe Perspectieven

Marion Herben is gedragswetenschapper, onderzoeker en ontwikkelaar bij het jeugdinterventieteam (JIT) van Xtra plus in Den Haag. Vanuit het veld is zij gestart met haar promotieonderzoek waarin zij onder andere de methodiek Nieuwe Perspectieven heeft… Lees meer