Zorggroep Alliade: Samen voor een goed en zinvol leven!

Een goed en zinvol leven voor alle mensen met een (licht) verstandelijke beperking én kwetsbare ouderen. Dat is waar Zorggroep Alliade voor gaat. Zij zorgen ervoor dat cliënten zich veilig voelen en dat ze ervaren… Lees meer

Maximale support binnen het team van Ferm Werk

Ferm Werk is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater en Montfoort voor de Participatiewet, Sociale Werkvoorziening en Werk & Inkomen. De professionals van Ferm Werk zijn altijd op zoek naar de beste regionale… Lees meer

serviceorganisatie jeugd zhz

Klantcase Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid: Kwalitatieve jeugdhulp binnen budget

Vraagstelling In 2019 vroeg Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid VanMontfoort advies hoe de regio Zuid-Holland Zuid kwalitatief goede jeugdhulp binnen budget kan realiseren. De tien gemeenten kampten met een gezamenlijk tekort van ruim 11 miljoen… Lees meer

Het cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo: Van verplichte vragenlijst naar gezamenlijk evalueren.

Wil je als gemeente beter zicht krijgen op hoe de geboden hulp en/of ondersteuning door cliënten wordt ervaren, waar verbeterpunten liggen en hoe je deze kunt realiseren? Ga dan met cliënten in gesprek! Ook dit… Lees meer

methodisch reflecteren op de hulpverlening

De impact van methodisch reflecteren op de hulpverlening: 4 voordelen

Sara Zijlstra, 24 januari 2020 Cliënten, hulpverleners, media en politiek trekken aan de bel. De (jeugd)hulpverlening functioneert niet naar behoren. Onder de druk van oplopende wachtlijsten en een hoog ziekteverzuim wordt (logischerwijs) gekeken waarop bezuinigd… Lees meer