Jeugdzorg, een kwestie van vertrouwen (?)

Op 1 juli 2022 is de Wet ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015’ grotendeels in werking getreden. Deze wet bevat drie wijzigingen van de Jeugdwet en de Wmo 2015 om het inkoop- en aanbestedingsproces verder te verbeteren. Nog niet alle onderdelen van deze wet zijn in werking getreden; wel echter het onderdeel dat ervoor […]

Stoppen met gesloten jeugdhulp?

Afgelopen vrijdag, 8 juli heeft staatssecretaris Van Ooijen de Tweede Kamer een brief gestuurd met zijn reactie op de motie van de Tweede-Kamer leden Peters en Kuiken om te stoppen met gesloten jeugdhulp. De staatssecretaris komt met een plan om dat voor elkaar te krijgen. Hij presenteert: Een doel: in 2030 nul jeugdigen gesloten geplaatst. […]

Maak kennis met Arno van Kempen

Arno van Kempen (strategisch adviseur) ✓ Verbindend ✓ Strategisch ✓ Analytisch ✓ Doen! Sinds 1 april ben ik in dienst bij VanMontfoort. Het openbaar bestuur is een rode draad in mijn werkzame leven. Ik ben mijn loopbaan begonnen als beleidsjurist bij het toenmalige Ministerie van VROM, waar ik in mijn werk ‘de letter van de […]

VanMontfoort-aanpak

De adviseurs van VanMontfoort dragen actief bij aan het verbeteren van de dienstverlening in de publieke en semi-publieke sector. VanMontfoort-aanpak Recent onderzoek naar duurzame gedragsverandering in organisaties hebben wij aangevuld met onze waardevolle ervaringen. Dit heeft geresulteerd in de ‘VanMontfoort-aanpak’, waarbij alles gericht is op het behalen van het gewenste resultaat: ☑️ Duurzame verbetering van de […]