Arno van Kempen start als strategisch adviseur bij VanMontfoort

Directeur VanMontfoortSijko Wierenga:

“Met onderzoek, organisatieadvies en implementatiebegeleiding dragen wij bij aan het effectiever maken van de dienstverlening van de overheid en andere publieke organisaties.

Arno van Kempen heeft de juiste expertise om onze opdrachtgevers hierin te adviseren en te begeleiden. In zijn laatste functie als wethouder bij de gemeente Teylingen waren jeugdzorg, Wmo en werk en inkomen al belangrijke thema’s binnen zijn portefeuille. Arno’s inhoudelijke kennis en ervaring en zijn sociale betrokkenheid vormen een welkome aanvulling op ons team.”

Strategisch adviseur VanMontfoort, Arno van Kempen:

“Sinds 1 april ben ik in dienst bij VanMontfoort. Het openbaar bestuur is een rode draad in mijn werkzame leven. Ik ben mijn loopbaan begonnen als beleidsjurist bij het toenmalige Ministerie van VROM, waar ik in mijn werk ‘de letter van de wet’ centraal stelde.

Daarna heb ik directeursposities bekleed bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de gemeente Haarlemmermeer en heb ik een aantal jaren bij Berenschot geadviseerd op het gebied van openbaar bestuur. In de periode 2014 – 2022 ben ik wethouder sociaal domein geweest in de gemeente Teylingen. In die periode heb ik mijn eigen ontwikkeling naar jurist van ‘de geest van de wet centraal’ voltooid.

In het jeugdbeleid zien we nog belangrijke vraagstukken om aan te pakken.  De rol die preventie en vroegsignalering kunnen spelen, demedicaliseren en normaliseren en het beheersbaar maken van de kosten, zijn daar voorbeelden van.

Op het gebied van participatie worden we uitgedaagd door de nieuwe inburgeringswet, het versterken van het sociaal ontwikkelbedrijf, de regionalisering van de arbeidsmarkt en de roep om de menselijke maat in de uitvoering van de Participatiewet.

De grootste uitdagingen op het gebied van de Wmo worden ingegeven door het opzoeken van de grens voor het zo lang mogelijk zelfstandig en veilig kunnen blijven wonen in de eigen omgeving. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor doelgroepen die het wat minder makkelijk hebben, zorg voor multiproblemgezinnen en grip op de uitgaven krijgen in de Wmo vragen de komende tijd ook de nodige aandacht.

Mijn uitdaging en wens voor de komende periode is om voor, maar ook samen met overheidspartijen en/of zorgaanbieders de transformatie in de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet verder vorm te geven.”

Weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Arno van Kempen:
✆ 06 – 24769504
✉ avk@vanmontfoort.nl

Sijko Wierenga:
✆ 06-46 33 86 46
✉ sw@vanmontfoort.nl

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.