VM-Verbindt 28 september: Een sociaal ontwikkelbedrijf, hoe dan?

Actueel

VM-Verbindt 28 september: Een sociaal ontwikkelbedrijf, hoe dan?

Op 28 september organiseert VanMontfoort een nieuwe VM-Verbindt, hét platform voor kennisdeling in de publieke sector met als thema:

Een sociaal ontwikkelbedrijf, hoe dan?

Sociale werkbedrijven ontwikkelen zich steeds meer tot sociale ontwikkelbedrijven.
Waarom gebeurt dat?
En wat is een sociaal ontwikkelbedrijf eigenlijk?

Tijdens VM Verbindt op 28 september gaan we met elkaar in gesprek over dit thema.

Met de introductie van de Participatiewet werd de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) belangrijk gewijzigd. Vanaf dat moment is er geen nieuwe instroom voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op basis van de Wsw meer mogelijk. Hierdoor stonden gemeenten en de Wsw-bedrijven voor de vraag op welke wijze zij enerzijds de Wsw kunnen blijven uitvoeren voor de bestaande groep Wsw’ers, terwijl zij zich anderzijds moeten voorbereiden op de nieuwe situatie, die door dit ‘uitsterfbeleid’ gaat ontstaan.

Gemeenten willen daarbij twee dingen goed geregeld hebben.

In de eerste plaats moeten de belangen van de inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt goed worden gediend.
De rode draad in de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet is dat de overheid te hulp schiet, als men het zelf of met medewerking van de sociale omgeving niet meer kan redden. Dat betekent ook aandacht voor wat mensen zelf kunnen en hoe ze zichzelf kunnen ontwikkelen om zoveel mogelijk zelfstandig aan de maatschappij te kunnen deelnemen.

Daarnaast moeten de kosten van de uitvoering aanvaardbaar zijn. In een uitsterfscenario voor de Wsw nemen de kosten in de loop der jaren, bij een gelijkblijvende infrastructuur, steeds verder toe, evenals dat het geval is door een grotere instroom van andere doelgroepen. Dit leidt onontkoombaar tot een situatie waarin het werkbedrijf niet meer (financieel) levensvatbaar is. En dus is een herbezinning op de taken en/of structuur van de Wsw-bedrijven een noodzaak.

Een blauwdruk voor deze herbezinning bestaat niet.

Wat wel werkt, is het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen. Dat staat dan ook centraal in de bijeenkomst van VM-Verbindt die wij op 28 september organiseren met het onderwerp: Een sociaal ontwikkelbedrijf, hoe dan?

VM-Verbindt

VM-Verbindt is een initiatief van VanMontfoort om samenwerkingspartners in het sociaal domein met elkaar in gesprek te brengen, om (innovatieve) oplossingen te delen en te verkennen hoe overheid en uitvoering elkaar hierbij kunnen versterken.

Deel jouw ervaringen en laat je inspireren door de inbreng van anderen! 

Praktische informatie

💡 Onderwerp: Een sociaal ontwikkelbedrijf, hoe dan?

📅 Wanneer: donderdag 28 september  2023

⌚️ Hoe laat: 16.00 tot 20.00 uur

📍 Waar: Bistronoom Basement in Woerden

De kosten bedragen € 39 per persoon, inclusief eten en drinken.

Je kunt je hier aanmelden: https://vanmontfoort.nl/inschrijven-vm-verbindt/

We kijken er naar uit om je te ontmoeten op 28 september! 

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.