VanMontfoort-aanpak

Actueel

VanMontfoort-aanpak

De adviseurs van VanMontfoort dragen actief bij aan het verbeteren van de dienstverlening in de publieke en semi-publieke sector.

VanMontfoort-aanpak

Recent onderzoek naar duurzame gedragsverandering in organisaties hebben wij aangevuld met onze waardevolle ervaringen. Dit heeft geresulteerd in de ‘VanMontfoort-aanpak’, waarbij alles gericht is op het behalen van het gewenste resultaat:

☑️ Duurzame verbetering van de dienstverlening
☑️ Borging van innovaties
☑️ Vertaling van een nieuwe visie naar het handelen van de uitvoerend professionals
☑️ Versterking van het lerend vermogen van professionals en hun leidinggevenden
☑️ Vergroting van werkplezier

Wij besteden veel tijd en aandacht voor aanvang van de opdracht. Zo zorgen we voor een goede afstemming, duidelijke doelstellingen en sluiten we maximaal aan bij de ambities van onze opdrachtgever. De VanMontfoort-aanpak is maatwerk.

Voorbeelden van projecten

De afgelopen periode hebben we de volgende projecten uitgevoerd:

  • Ontwikkeling en implementatie van een nieuwe werkmethode voor een instelling voor verstandelijk gehandicapten
  • Advies over versterking van de samenwerking in een organisatie die de participatiewet en de WSW uitvoert
  • Onderzoek naar de toekomst van meeleefgezinnen, een vorm van jeugdhulp tussen pleegzorg en gezinshuizen

Waar staan wij voor?

Wat zijn onze typische karaktertrekken? Wat maakt ons uniek in de samenwerking?
Wij worden al jaren gewaardeerd om onze eigenheid:

🔹 Een nuchtere, methodische aanpak van zorgvuldig analyseren en afgewogen oordeelsvorming
🔹 Een perspectief vanuit de inhoud van de dienstverlening aan de cliënt/burger
🔹 Het centraal stellen van het werk, het leren van de uitvoerend professionals en de organisatie daaraan maximaal ondersteunend maken

Zowel bij onderzoek, organisatieadvies als implementatiebegeleiding zijn we door onze Scrum manier van werken (Agile) zeer wendbaar. We sluiten aan op wat de opdrachtgever zelf aan kennis en ervaring in huis heeft en er vindt continue afstemming plaats.

Wij dragen bij aan verbetering, zorgen voor resultaat en versterken organisaties.

 

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.