Spoedeisende Zorg (SEZ) Jeugdbescherming Gelderland

Actueel

Spoedeisende Zorg (SEZ) Jeugdbescherming Gelderland

Onlangs hebben Brenda Riegman en Jolien van Aar de methodische handreiking afgerond voor het team Spoedeisende Zorg (SEZ) van Jeugdbescherming Gelderland.

Het doel van SEZ is de acute veiligheid van jeugdigen in Gelderland herstellen. Vanuit de overtuiging dat elke jongere en diens opvoeders de beste ondersteuning verdienen, wilde het team SEZ graag het werk uitvoeren met een gedegen methodische onderbouwing en vanuit uniformiteit.

Naar aanleiding van eerder onderzoek, een groepsgesprek, interviews en feedback vanuit het reviewteam hebben we de specifieke werkzaamheden en onderbouwing van het team beschreven. 

Onderstaande infographic gemaakt door Sara Zijlstra geeft een samenvatting van de methodiek.

Het team is deze week gestart met een training om de methodiek eigen te maken. 

Daarnaast implementeren we methodische leerbijeenkomsten om blijvend te reflecteren zodat de crisisinventoren de juiste ondersteuning kunnen bieden aan gezinnen in crisis en aan professionals die deze gezinnen begeleiden.

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.