Klantcase Routekaart Jeugdzorgregio West-Brabant West

Actueel

Klantcase Routekaart Jeugdzorgregio West-Brabant West

Jeugdzorgregio West-Brabant West is een proeftuinregio voor het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In deze proeftuin wordt geëxperimenteerd met een Routekaart: een digitaal platform waar de hulpverleners en het gezin in één overzicht kunnen zien waar het gezin staat op de route naar veiligheid.

De opdracht

Het maken van een gezamenlijk conceptidee van een digitale Routekaart was een uitdaging voor jeugdzorgregio West-Brabant West. Ideeën over wat eronder moet worden verstaan, hoe het eruit moet zien en welke onderdelen er wel en niet in thuishoren, liepen in het projectteam uiteen. Reden genoeg voor projectleider Madelon van Vliet om terug naar de tekentafel te gaan. VanMontfoort werd gevraagd om in twee sessies het projectteam te begeleiden met werkvormen die hen verder zouden helpen in het concretiseren van het concept Routekaart.

Onze aanpak

Met inzet van creatieve werkvormen prikkelden we het projectteam onder andere om opnieuw te kijken naar de doelen en onderliggende waarden van het concept Routekaart. Dit leverde een gezamenlijke beschrijving van het concept op:

Werken met een Routekaart is een werkwijze en ondersteunt en vergroot de regie en het inzicht van het gezin. Ook draagt het werken met een Routekaart bij aan het vergroten van de veiligheid van kind en gezin en biedt het gebruikers de mogelijkheid daarvan te leren.

Deze beschrijving ondersteunde het team om een concept-ontwerp te maken vanuit cliëntperspectief, wat in de tweede sessie als basis diende voor een eerste aanzet tot een plan van eisen. Daarvoor werd er een dynamische werkvorm ingezet om met elkaar de contouren voor de opdrachtscope te verduidelijken en de eerste stappen te zetten om het traject te vervolgen.

Het resultaat

Een gezamenlijke voorstelling van het concept digitale Routekaart én een opzet voor een programma van eisen.

“Het samenspel met partners is gelukt; we hoefden niet het proces te trekken, we konden ons nu ook op de inhoud concentreren (…) Ooit begonnen we met een helder plan: digitaliseren van de veiligheidskaart. Toen is er van alles bij gekomen. We zijn nu weer teruggekomen bij de kern.”

De ervaring

Jeugdzorgregio West-Brabant West is zeer tevreden met wat we gezamenlijk in 2 sessies hebben bereikt:

“We zaten vast in een bepaalde manier van denken. Jullie durfden kritische en verhelderende vragen te stellen. En de werkvormen hielpen daarbij. Iedereen leverde daardoor input.”

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.