Klantcase Zorgpraktijk ULCO

Actueel

Klantcase Zorgpraktijk ULCO

ULCO is een zorgpraktijk voor jongeren en ouders met vragen over ontwikkelingsstoornissen, licht verstandelijke beperkingen, gezinsproblematiek, crisissituaties en begeleiding naar werk. Alle ambulant hulpverleners werken er als vrijgevestigde professionals. Ieder op zijn eigen vakgebied en met eigen specialisaties. Het team kenmerkt zich door betrokkenheid bij de cliënt en het onderhouden van korte lijnen met alle betrokkenen rondom de cliënt.

De opdracht

In 2018 heeft Zorgpraktijk ULCO ons gevraagd om alle vrijgevestigden in de zorgpraktijk de training Geweldloos Opvoeden te geven. Deze training is gebaseerd op de basisprincipes van Geweldloos Verzet in Gezinnen van Haim Omer.

VanMontfoort biedt met de training Geweldloos Opvoeden de vrijgevestigde professionals van Zorgpraktijk ULCO praktische handvatten voor machteloze ouders. De negatieve spiraal van grensoverschrijdend gedrag wordt doorbroken en ouders ervaren meer regie.

Belangrijke thema’s binnen deze training zijn:

 • Doorbreken gevoel van machteloosheid
 • Wegnemen van schaamte
 • Verminderen van conflicten
 • De-escalerend optreden
 • Actief betrekken van netwerk
 • Herstellen van de relatie
 • Bieden van actieve weerstand tegen probleemgedrag

Onze aanpak

Om tot een duurzaam resultaat te komen is in overleg met Zorgpraktijk ULCO een leertraject ontwikkeld. Het leertraject bestaat uit de training Geweldloos Opvoeden, aangevuld met maandelijkse intervisie in de vorm van methodische leerbijeenkomsten en jaarlijkse opfrisbijeenkomsten.

Bij deze opfrisbijeenkomsten sluiten ook nieuwe medewerkers aan, zodat ook zij goed op de hoogte zijn van de inhoud en toepassing.

Het helpt de ambulant hulpverleners om vanuit een gelijke basishouding te werken met ouders. De methodische leerbijeenkomsten aan de hand van de viervensters®, biedt houvast om dezelfde taal te spreken. Dit komt uiteindelijk de zorg en hulp voor deze kwetsbare kinderen en hun ouders ten goede.

De basisprincipes van Geweldloos Opvoeden:

Vanaf 2018 hebben we de volgende aanpak gehanteerd:

 • Afstemming visie op leren door Zorgpraktijk ULCO en VanMontfoort
 • Training Geweldloos Opvoeden
 • Methodische casuïstiek bijeenkomsten aan de hand van de viervensters®
 • Jaarlijkse opfrisbijeenkomsten (maatwerk)
 • Continue evaluatie en eventuele bijsturing

Het resultaat

Een duurzaam leertraject voor alle vrijgevestigde ambulant hulpverleners binnen zorgpraktijk ULCO, zodat ze vanuit dezelfde basishouding werken met cliënten.

“Het is prettig om samen te werken met een trainingsbureau waar we al een relatie mee hebben opgebouwd. Ze leveren inhoudelijke kwaliteit, enthousiaste en pragmatisch gedreven professionals en zijn snel beschikbaar.”

De ervaring

Zorgpraktijk ULCO is zeer tevreden met wat we gezamenlijk in de afgelopen jaren hebben bereikt:

“De succesvolle uitvoering van het leertraject is tot stand gekomen door de betrokkenheid en het enthousiasme van de vrijgevestigden, maar ook zeker door de volhardendheid en de gedrevenheid van VanMontfoort.”

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.