Klantcase Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid

Actueel

Klantcase Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid ondersteunt gezinnen met kinderen en jongeren van de regio Zuid-Holland Zuid (10 gemeenten) bij problemen met opvoeden en/of opgroeien. Samen met gezinnen zoeken zij naar het best passende antwoord op hun vragen, waarbij ze als het nodig is helpen bij het aanvragen van specialistische jeugdhulp. Ze blijven het gezin ondersteunen zolang als dat nodig is.

In hun ondersteuning om gezinnen perspectief te bieden staat normaliseren, demedicaliseren en budgetbewust werken centraal, uiteraard binnen het inkoopkader van de regio. Dit doen ze door: Anders Zorgen.

De opdracht

In 2022 heeft Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid aan VanMontfoort gevraagd om een ‘blauwdruk’ te maken van het project Anders Zorgen. De oorspronkelijke aanleiding van dit project was om binnen de jeugdteams meer budgetbewust te gaan werken. Maar al snel ging het over een aanpak om effectieve ondersteuning te bieden aan jeugdigen en hun gezinnen wanneer zij (tijdelijk) onvoldoende in staat zijn om zelf de spelende hulpvraag aan te pakken of hulp te organiseren.

Onze aanpak

Wij hebben de blauwdruk gebaseerd op de ervaringen van het werken volgens Anders Zorgen in de afgelopen twee jaar. We hebben daarvoor informatie opgehaald via interviews en vervolgens op meerdere conceptversies feedback van de professionals in de jeugdteams, van de regionale werkgroep Anders Zorgen, van partners en van gemeenten in hun rol van opdrachtgever.

De uitdaging was om niet een in beton gegoten werkwijze te beschrijven maar een blauwdruk met concrete voorbeelden en tools (zoals een maatschappelijke prijslijst), zodat de jeugdteams deze per gemeente kunnen optimaliseren. Dit is noodzakelijk om lokaal aan te kunnen sluiten bij de wensen, plannen en inrichting van  het lokale speelveld (beleid, ketenpartners, inrichting sociale teams).

Het resultaat

Het resultaat van onze aanpak is dat er een gedragen blauwdruk ligt waarmee de professionals in de praktijk (op maat) vorm kunnen geven aan Anders Zorgen. Door een blauwdruk te maken en geen werkwijze, kunnen de professionals in de lokale teams de blauwdruk verder doorvertalen naar een lokale werkwijze die aansluit bij de lokale situatie in de betreffende gemeente.

De ervaring

Stichting Jeugdteams heeft de samenwerking met VanMontfoort als prettig ervaren. Voornamelijk onze manier van samenwerken waarin we korte lijnen hebben, meedenken, waar nodig het voortouw nemen en het gezamenlijk opgestelde plan en uitvoeren.

“Soms moet je een externe organisatie betrekken om een stap verder te komen in je aanpak”

aldus Jacques van de Ven van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid.

“Op de inhoud is het ons samen met VanMontfoort gelukt om een aanpak te beschrijven waarbij zowel goede kwalitatieve dienstverlening als budgetbewustzijn voorop staat.”

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.