Klantcase Provalu

Actueel

Klantcase Provalu

De gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB)/Provalu is een samenwerkingsverband tussen 7 gemeenten (de 5 Duin- en Bollenstreekgemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen, samen met Oegstgeest en Wassenaar). Provalu zet zich in om duurzame arbeidsrelaties te realiseren door de afstand tussen mensen en werkgevers te overbruggen.
De Duin- en bollenstreekgemeenten hebben hun taken op het gebied van uitvoering WSW (Wet sociale werkvoorziening), nieuw beschut werk en re-integratie ondergebracht bij deze GR. De gemeenten Oegstgeest en Wassenaar nemen alleen deel aan de module WSW en kopen beschut werkplekken en reïntegratietrajecten naar wens in.

De opdracht

Provalu heeft ons in 2022 onder andere gevraagd om een toekomstvisie te maken, waarin Provalu in 2030 hét verbindingscentrum is voor werkgevers en werkzoekenden in de Duin- en Bollenstreek. Een bedrijf, waar niet alleen met succes een stap in de werkcarrière kan worden gemaakt, maar waar ook de (door)ontwikkeling van mensen centraal staat. Belangrijke thema’s in deze toekomstvisie zijn:

  • De doorontwikkeling van Provalu van werkbedrijf naar ontwikkelbedrijf
  • Het nieuwe portfolio van Provalu in 2030
  • Gevolgen voor de interne organisatie
  • Gevolgen voor het personeelsbeleid
  • De financiering
  • De relatie tussen de GR en de aangesloten gemeenten

Onze aanpak

Om de toekomstvisie echt van de regio te laten zijn, is vooraf en tijdens het totstandkomingsproces uitvoerig gesproken met de betrokken wethouders, met de gemeenteraden en met de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Provalu NV. De toekomstvisie is vormgegeven in nauwe samenwerking met beleids- en financiële medewerkers van de 5 Duin- en Bollenstreekgemeenten en natuurlijk met de medewerkers van Provalu. Om ons te inspireren, zijn er werkbezoeken gebracht bij andere ontwikkelbedrijven.

Naast het ontwikkelen van de toekomstvisie is er ook een voorzet gegeven voor een implementatieplan/businesscase om de toekomstvisie in 2030 gerealiseerd te hebben.

Het resultaat

De toekomstvisie voor Provalu 2030 is in het Algemeen Bestuur van Provalu unaniem aanvaard. Vervolgens is het in alle betrokken gemeenteraden aan de orde geweest en onderschreven. Naast de toekomstvisie is ook het stelsel van resultaatsafspraken verbeterd en uitgebreid, is er een stelsel van informatievoorziening in het reguliere werkproces opgesteld en zijn de bestuurlijke en ambtelijke overleggen helder met elkaar in verband gebracht.

Het vervolg

Op dit moment wordt de toekomstvisie vertaald in een implementatieplan en een aantal businesscases. Wij blijven hierbij betrokken waar het gaat om de politiek/bestuurlijke context.

De ervaring

Rinco Knoop, directeur van Provalu, is zeer te spreken over de aanpak en het resultaat:

” Deze toekomstvisie sluit prima aan bij de ambities van Provalu en sluit naadloos aan bij de meest recente landelijke ontwikkelingen en inzichten. De samenwerking met VanMontfoort verliep erg plezierig, waarbij er naast de kennis die VanMontfoort meebracht veel ruimte was voor onze eigen inbreng.

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.