Klantcase Meetplan Jeugdzorgregio West-Brabant West

Actueel

Klantcase Meetplan Jeugdzorgregio West-Brabant West

Jeugdzorgregio West Brabant West is een proeftuinregio voor het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In deze proeftuin wordt geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen. De resultaten en effecten van de nieuwe werkwijzen worden gemonitord.

De opdracht

Een meetplan is een noodzakelijk instrument om nieuwe werkwijzen op een goede manier te kunnen monitoren. De projectleider van de proeftuin benaderde VanMontfoort om het projectteam in twee sessies op weg te helpen met een ontwerp van een gedegen meetplan.

Onze aanpak

Om een meetplan op te stellen is het van belang concreet te kunnen verwoorden wat de beoogde resultaten en effecten zijn van de aanpak en hoe de proeftuin daaraan bijdraagt.

We begonnen daarom met het opstellen van de gewenste effecten vanuit vier perspectieven: de burger, de professional, de organisatie en de maatschappij.

Vervolgens konden we het verandermechanisme opstellen aan de hand van de volgende vraag: Via welke stappen leiden de activiteiten van de proeftuin tot de gewenste resultaten en effecten?

Nadat we deze stappen in kaart hadden gebracht, konden we met dit overzicht bepalen welke tussenresultaten en effecten gemeten konden worden om te bepalen of de activiteiten in de proeftuin ook daadwerkelijk tot de gewenste doelen leiden. We hebben ook concreet gemaakt hoe die tussenresultaten gemeten moeten worden, welke informatie dat oplevert, en wie en wat nodig is om de meting te kunnen uitvoeren.

Dit alles hebben we in twee online sessies uitgevoerd.

Het resultaat

Een start van een concreet en gedegen meetplan gevisualiseerd in één overzicht, wat de projectleider verder is gaan uitwerken. Daarnaast heeft het inzicht gegeven in wat precies wel en niet de doelen zijn van de proeftuin.

De ervaring

Jeugdzorgregio West Brabant West is zeer tevreden met wat we gezamenlijk in de sessies hebben bereikt:

“…Op een vriendelijke manier werden we uitgedaagd om met elkaar te ontdekken wat nu we in het meetplan willen opnemen. Door eerst theorie met ons te delen, werden we op het goede spoor gezet, waarna we zelf aan de slag konden..”

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.