Juridische ondersteuning pilot gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Actueel

Juridische ondersteuning pilot gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Regio Midden-Holland heeft de ambitie om, samen met de ketenpartners, kinderen blijvend veilig en kansrijk te laten opgroeien. Het is daarbij essentieel dat patronen van onveiligheid duurzaam worden doorbroken. In de huidige inrichting van de jeugdbeschermingsketen lukt dit onvoldoende en moeten kinderen en hun gezinnen vaak (te) lang wachten op passende hulp.

Regio Midden-Holland bestaat uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Gezamenlijk hebben ze besloten om in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de pilot ‘Team Veilig Opgroeien’ te starten.

Professionals die betrokken zijn bij gezinnen waarbij (ernstige) zorgen bestaan over de ontwikkeling en veiligheid van de opgroeiende minderjarige kinderen, werken in dit team nauw met elkaar samen.

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten in deze pilot zijn:

  • Niet over, maar met het gezin praten
  • Samenwerken in één gezinsplan
  • Goed genoeg ouderschap

Werkwijze

Bij de werkwijze in de pilot staat het belang van het kind centraal, maar de hulpverlening richt zich ook op de overige gezinsleden. Een effectieve en duurzame aanpak is immers systeemgericht en domein overstijgend.

Per casus wordt zorgvuldig bekeken welke partijen met elkaar gaan samenwerken. De aangesloten partijen zijn:

  • Sociaal Team Bodegraven-Reeuwijk
  • Jeugdbescherming West
  • William Schrikker Groep
  • Veilig Thuis
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Jeugdbeschermingstafel

 

Een professional die bij een jeugdige en het gezin betrokken is, kan deelname aan de pilot ‘Team Veilig Opgroeien’ voorstellen. Meedoen aan de pilot is vrijwillig en vindt enkel plaats op basis van uitdrukkelijke toestemming van de jeugdige en het gezin. Deze toestemming kan op ieder moment weer worden ingetrokken, waarna de reguliere hulp wordt voortgezet, indien dit nog nodig is.

Regio Midden-Holland heeft VanMontfoort gevraagd om juridische ondersteuning te bieden bij de pilot. Zo zijn wij betrokken bij de borging van de rechtsbescherming van de jeugdigen en hun gezinnen, de wijze waarop er door de verschillende betrokken partijen wordt samengewerkt in één gezinsplan en de informatiedeling tussen alle betrokkenen.

Wij creëren waarde voor onze klanten door goed te luisteren en door te vragen tot we goed snappen wat benodigd is. Waardevol om met onze expertise weer een bijdrage te hebben mogen leveren aan de verbetering van de zorg aan kwetsbare kinderen en hun gezinnen.

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.