Directiewisseling per 1-9-2023

Actueel

Directiewisseling per 1-9-2023

VanMontfoort heeft met ingang van 1 september 2023 een nieuwe directie. Annika Verhagen en Arno van Kempen volgen Sijko Wierenga op. Sijko leidde de afgelopen vijf jaar met veel enthousiasme VanMontfoort en zorgde ervoor dat het bureau, na het vertrek van Adri van Montfoort, een begrip is gebleven in de jeugdzorg en het sociaal domein. Bij de start van het directeurschap in 2018 gaf Sijko al aan voor 5 jaar de rol van directeur te willen vervullen. Die termijn is nu verstreken en met veel plezier en het volste vertrouwen geeft Sijko het stokje door aan Annika en Arno.  Sijko zal na 1 september bij VanMontfoort blijven werken als strategisch adviseur.

Annika Verhagen is al ruim zeven jaar werkzaam bij VanMontfoort. Zij werkt al haar hele carrière binnen de jeugdzorg en de laatste jaren binnen het gehele sociaal domein. ‘Mijn hart ligt bij het sociaal domein en de justitiële- en jeugdbeschermingsketen. Ik ben mijn hele werkzame leven al actief in dit werkveld, zowel in de uitvoering als projectmatig. Het juiste doen voor de volwassenen en kinderen die het minder treffen, is daarbij mijn innerlijke drive.’

Arno van Kempen werkt sinds april 2022 als strategisch adviseur bij VanMontfoort. Daarvoor is hij zowel ambtelijk als bestuurlijk werkzaam geweest in het openbaar bestuur, de laatste 10 jaar in het sociaal domein. ‘Mijn uitdaging en wens voor de komende periode is om voor, maar ook samen met overheidspartijen en/of zorgaanbieders de transformatie in de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet verder vorm te geven.’

Annika en Arno nemen ieder voor de helft van hun tijd het directeurschap op zich en blijven daarnaast actief als strategisch adviseurs voor onze opdrachtgevers.

Annika en Arno kijken ernaar uit om per 1 september hun nieuwe rol als directieleden te vervullen!
Wil je meer lezen over Annika en Arno, kijk dan even op deze pagina op onze site waar ons hele team staat: https://vanmontfoort.nl/over-ons/#team

Toekomst

Met het toetreden van Annika en Arno tot de directie van VanMontfoort zullen er geen wezenlijke veranderingen worden doorgevoerd in de strategie van VanMontfoort.

Over VanMontfoort

Waar staan wij voor? Wat zijn onze typische karaktertrekken? Wat maakt ons uniek in de samenwerking?

Wij worden al jaren gewaardeerd om onze eigenheid:

🔹 Een nuchtere, methodische aanpak van zorgvuldig analyseren en afgewogen oordeelsvorming

🔹 Een perspectief vanuit de inhoud van de dienstverlening aan de cliënt/burger

🔹 Het centraal stellen van het werk, het leren van de uitvoerend professionals en de organisatie daaraan maximaal ondersteunend maken

Zowel bij onderzoek, organisatieadvies als implementatiebegeleiding zijn we door onze manier van werken zeer wendbaar. We sluiten aan op wat de opdrachtgever zelf aan kennis en ervaring in huis heeft en er vindt continue afstemming plaats.

Wij dragen bij aan verbetering, zorgen voor resultaat en versterken organisaties.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via Annika Verhagen (av@vanmontfoort.nl) of Arno van Kempen (avk@vanmontfoort.nl).

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.