De viervensters®

Actueel

De viervensters®

De viervensters® is een hulpmiddel voor de praktijk van het sociaal werk. Het wordt gebruikt in verschillende werkomgevingen in het sociaal domein. Dat kan een jeugdteam van een gemeente zijn, een team in de verstandelijk gehandicapten zorg of de ouderenzorg. De viervensters® is ook bruikbaar in de jeugdbescherming of de strafrechtketen.

Praktijk

Elke hulpverlener heeft te maken met cliëntsituaties die onduidelijk zijn. Vaak is de informatie over de situatie onvolledig of tegenstrijdig. Bijvoorbeeld doordat je informatie van verschillende betrokkenen krijgt. Je weet als hulpverlener vaak niet zeker wat er aan de hand is. Maar je wilt wel effectieve hulp bieden.

De viervensters® helpt bij het ordenen van informatie. Het helpt je als professional om een situatie in de hulpverlening of de zorg in kaart te brengen, op een eenvoudige manier: met vier vragen.

 1. Wie zijn de mensen?
  Wie zijn de betrokkenen? Niet alleen hun namen, maar ook hoe verhouden ze zich tot elkaar, wat vinden ze en welke verhalen hebben ze?
 2. Wat zijn de feiten?
  Wat weten we nu echt en wat is niet omstreden? Welke informatie is relevant voor het soort beslissing of besluit dat je moet nemen?
 3. Hoe wegen we de situatie?
  Dit is de normatieve stap: het toetsen de situatie. Zo ontwikkel je een oordeel over de situatie en vormt daarmee de basis voor de volgende stap.
 4. Wat zijn de volgende stappen?
  Wat is het vervolg? Een beslissing of besluit over wat je gaat doen, het maken van een plan of het verzamelen van nog meer informatie?

1. Wie zijn de mensen?

Wie zijn de mensen?

Welke mensen vinden het belangrijk dat het goed gaat met deze persoon? Ouders, broers, zussen, kinderen, familieleden, vrienden, kennissen, buurtgenoten, collega’s, hulpverleners, … Hulpmiddelen: GenogramPlus, Bolletjesschema, …

2. Wat zijn de feiten?

Wat zijn de feiten?

Tijdlijn
Wat zijn belangrijke levensgebeurtenissen geweest (denk aan verhuizing, scheiding of geboorte)? Welke relevante hulp of (juridische) interventies zijn er ingezet?

Zorgen en krachten
Wat gaat goed? Waar liggen kansen? Welke zorgen zijn er? Waar moet rekening mee gehouden worden?

Let op: onderscheid feiten van meningen, gebruik concrete taal en geen vaktermen.

4. Wat zijn de volgende stappen?

Wat zijn de volgende stappen?

De beslissing
Welke feiten vormen samengevat de onderbouwing van de beslissing of de afweging? Welke concrete stappen worden er gezet? Wanneer en door wie? Wat als de situatie verandert (plan B)? De niet genomen beslissing

Hoe gaan we om met de gevolgen van de beslissing die niet genomen is? Welke mogelijkheden zijn er voor (gedeeltelijk) herstel?

Hulpmiddelen: plan van aanpak, familiegroepsplan, herstelplan, veiligheidsplan, …

3. Hoe wegen we de situatie?

Hoe wegen we de situatie?

De weging
Voor welke afweging of beslissing staan we? Welke criteria gelden er voor deze beslissing of afweging? Welke feiten spreken voor en tegen deze beslissing of afweging?

De toekomst
Wanneer is het ‘goed genoeg’? Wat betekent de beslissing of afweging voor de (nabije) toekomst van deze persoon? De uitkomst
Welke beslissing neem ik/welke afweging maak ik?

Hulpmiddelen: schaalvragen, richtlijnen, criteria voor de te nemen beslissing, toepasselijke wet- en regelgeving, …

Samenwerking

De viervensters® is ook goed te gebruiken als professionals van verschillende organisaties samenwerken in een hulpverleningssituatie. Het creëert een gemeenschappelijk kader om vanuit verschillende perspectieven en verantwoordelijkheden toch tot een gezamenlijke aanpak in de hulpverlening of de zorg te komen.

Het werkt ook heel goed als een hulpverlener of een groep hulpverleners de vragen van de viervensters® samen met de cliënt bespreken. Het helpt de cliënt om voor zichzelf tot helderde ordening te komen van de eigen situatie.

Hulpmiddelen

Onderstaande hulpmiddelen kunnen aangevraagd worden via info@vanmontfoort.nl:

 • De viervensters-kaart
  Op de viervensters-kaart staan op de voorkant de vier vragen. De achterkant van de kaart bevat voor elk van de vier vensters een aantal handzame subvragen.

Prijs: € 2,75




 • Methodische leerbijeenkomsten
  De viervensters® is ook te gebruiken bij het leren van casuïstiek. VanMontfoort heeft daarvoor een aanpak ontwikkeld: de methodische leerbijeenkomsten. Lees in deze brochure hoe de viervensters® te gebruiken bij gezamenlijk leren.

Prijs: € 2,50





 • Tafelklapper: Tijd voor reflectie
  De tafelklapper is een toegankelijk hulpmiddel om de viervensters® toe te passen tijdens methodische leerbijeenkomsten. Het helpt diepgang te krijgen in de gezamenlijke reflectie op casuïstiek.  Daarnaast is de tafelklapper handig bij reflectie op andere momenten, zoals werkbegeleiding of bij de tussentijdse consultatie van een collega.

Prijs: € 27,50

 

VanMontfoort & De viervensters®

De viervensters® heeft een centrale plek binnen de dienstverlening van VanMontfoort. We gebruiken de viervensters® in onze adviespraktijk: in onderzoek, organisatieadviestrajecten en bij implementatie van gedragsverandering.

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.