Klantcase Odion woonlocatie

Odion helpt zo’n 1750 kinderen en volwassenen met een beperking om iedere dag zo fijn mogelijk te maken. Thuis of buitenshuis, op het werk of in de vrije tijd. Odion is actief in de regio’s Zaanstreek, Kennemerland en Waterland en heeft 63 locaties, waar 1500 medewerkers en vrijwilligers actief zijn. De woonlocatie van deze klantcase […]

Klantcase Meetplan Jeugdzorgregio West-Brabant West

Jeugdzorgregio West Brabant West is een proeftuinregio voor het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In deze proeftuin wordt geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen. De resultaten en effecten van de nieuwe werkwijzen worden gemonitord. De opdracht Een meetplan is een noodzakelijk instrument om nieuwe werkwijzen op een goede manier te kunnen monitoren. De projectleider van de proeftuin benaderde […]

Klantcase Routekaart Jeugdzorgregio West-Brabant West

Jeugdzorgregio West-Brabant West is een proeftuinregio voor het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In deze proeftuin wordt geëxperimenteerd met een Routekaart: een digitaal platform waar de hulpverleners en het gezin in één overzicht kunnen zien waar het gezin staat op de route naar veiligheid. De opdracht Het maken van een gezamenlijk conceptidee van een digitale Routekaart […]

Klantcase Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid ondersteunt gezinnen met kinderen en jongeren van de regio Zuid-Holland Zuid (10 gemeenten) bij problemen met opvoeden en/of opgroeien. Samen met gezinnen zoeken zij naar het best passende antwoord op hun vragen, waarbij ze als het nodig is helpen bij het aanvragen van specialistische jeugdhulp. Ze blijven het gezin ondersteunen zolang […]

Klantcase Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid

Kwalitatieve jeugdhulp binnen budget Al sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 naar de gemeenten, die gepaard ging met een forse financiële korting, kampen de gemeenten met grote tekorten binnen de jeugdhulp. Voor veel gemeenten blijft het lastig om goed grip op de uitgaven te krijgen. Veel gemeenten zetten in op prijsplafonds en lage […]

Klantcase Zorgpraktijk ULCO

ULCO is een zorgpraktijk voor jongeren en ouders met vragen over ontwikkelingsstoornissen, licht verstandelijke beperkingen, gezinsproblematiek, crisissituaties en begeleiding naar werk. Alle ambulant hulpverleners werken er als vrijgevestigde professionals. Ieder op zijn eigen vakgebied en met eigen specialisaties. Het team kenmerkt zich door betrokkenheid bij de cliënt en het onderhouden van korte lijnen met alle […]

Klantcase gemeente De Fryske Marren

We staan voor de uitdaging om goede, tijdige zorg en ondersteuning te bieden aan jeugdigen en hun opvoeders. Het liefst zo dicht mogelijk bij huis en alleen wanneer dit nodig is. Veel gemeenten zetten daarbij in op het versterken van de sociale basis, preventie en vroegsignalering om (zwaardere) zorg te voorkomen.

Klantcase Odion

Odion helpt zo’n 1750 kinderen en volwassenen met een beperking om iedere dag zo fijn mogelijk te maken. Thuis of buitenshuis, op het werk of in de vrije tijd. Odion is actief in de regio’s Zaanstreek, Kennemerland en Waterland en heeft 63 locaties, waar 1500 medewerkers en vrijwilligers actief zijn. De opdracht Ontwikkeling en implementatie […]

Klantcase Centrum voor Jeugd en Gezin Reimerswaal en Kapelle

Advies en implementatie grip op de uitgaven in de jeugdhulp Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Reimerswaal en Kapelle is de plek waar ouders en/of verzorgers, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Ook biedt het CJG ondersteuning als het gaat om (jeugd)hulp of zorg. De […]

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.