Klantcase Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid

Kwalitatieve jeugdhulp binnen budget Al sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 naar de gemeenten, die gepaard ging met een forse financiële korting, kampen de gemeenten met grote tekorten binnen de jeugdhulp. Voor veel gemeenten blijft het lastig om goed grip op de uitgaven te krijgen. Veel gemeenten zetten in op prijsplafonds en lage […]

Klantcase Zorgpraktijk ULCO

ULCO is een zorgpraktijk voor jongeren en ouders met vragen over ontwikkelingsstoornissen, licht verstandelijke beperkingen, gezinsproblematiek, crisissituaties en begeleiding naar werk. Alle ambulant hulpverleners werken er als vrijgevestigde professionals. Ieder op zijn eigen vakgebied en met eigen specialisaties. Het team kenmerkt zich door betrokkenheid bij de cliënt en het onderhouden van korte lijnen met alle […]

Klantcase gemeente De Fryske Marren

We staan voor de uitdaging om goede, tijdige zorg en ondersteuning te bieden aan jeugdigen en hun opvoeders. Het liefst zo dicht mogelijk bij huis en alleen wanneer dit nodig is. Veel gemeenten zetten daarbij in op het versterken van de sociale basis, preventie en vroegsignalering om (zwaardere) zorg te voorkomen.

Klantcase Odion

Odion helpt zo’n 1750 kinderen en volwassenen met een beperking om iedere dag zo fijn mogelijk te maken. Thuis of buitenshuis, op het werk of in de vrije tijd. Odion is actief in de regio’s Zaanstreek, Kennemerland en Waterland en heeft 63 locaties, waar 1500 medewerkers en vrijwilligers actief zijn. De opdracht Ontwikkeling en implementatie […]