Klantcase Provalu

De gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB)/Provalu is een samenwerkingsverband tussen 7 gemeenten (de 5 Duin- en Bollenstreekgemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen, samen met Oegstgeest en Wassenaar). Provalu zet zich in om duurzame arbeidsrelaties te realiseren door de afstand tussen mensen en werkgevers te overbruggen. De Duin- en bollenstreekgemeenten hebben […]

Klantcase Bovenregionale Samenwerking Jeugd Utrecht

De zes Utrechtse regio’s (26 gemeenten) werken al lange tijd samen op het gebied van Zorg voor Jeugd en Veilig Thuis. In eerste instantie vanuit de Wet op de Jeugdzorg op provincie breed niveau. Vanaf 2015 is na de komst van de Jeugdwet de samenwerking verder gegroeid en inmiddels is er een stevige basis gelegd […]

Klantcase project Samen Veilig Opgroeien in Midden-Holland

De regio Midden-Holland (gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) heeft een gezamenlijke uitdaging om alle kinderen in de regio blijvend veilig en kansrijk te laten opgroeien, waarbij patronen van onveiligheid duurzaam worden doorbroken. Hiervoor willen de vijf gemeenten, de lokale teams en de jeugdbeschermingspartners ervoor zorgen dat de kinderen en hun gezinnen, die opgroeien […]

Klantcase PI Vught – BPG methodiek

De unit ‘BeheersProblematische Gedetineerden (BPG) in Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is bedoeld voor gedetineerden met extreem gedrag. Zij worden hier geplaatst omdat zij te agressief, ontwrichtend of te gevaarlijk zijn voor andere detentieregimes. De medewerkers van de BPG hebben dagelijks te maken met dreiging, onvoorspelbaar gedrag en agressie van gedetineerden. Hierdoor lopen zij extra risico […]

Klantcase Simba Familiezorg

Eindevaluatie Simba Familiezorg: Effectieve werkwijze om terugkeer van kinderen na uithuisplaatsing te realiseren Simba Familiezorg is een systeemgerichte werkwijze om uithuisplaatsingen met zo min mogelijk schade voor de kinderen en ouders te laten verlopen en zo snel mogelijk (en zoveel als mogelijk) te werken aan terugkeer naar huis. De werkwijze leidt in 93% van de […]

Klantcase Odion woonlocatie

Odion helpt zo’n 1750 kinderen en volwassenen met een beperking om iedere dag zo fijn mogelijk te maken. Thuis of buitenshuis, op het werk of in de vrije tijd. Odion is actief in de regio’s Zaanstreek, Kennemerland en Waterland en heeft 63 locaties, waar 1500 medewerkers en vrijwilligers actief zijn. De woonlocatie van deze klantcase […]

Klantcase Meetplan Jeugdzorgregio West-Brabant West

Jeugdzorgregio West Brabant West is een proeftuinregio voor het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In deze proeftuin wordt geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen. De resultaten en effecten van de nieuwe werkwijzen worden gemonitord. De opdracht Een meetplan is een noodzakelijk instrument om nieuwe werkwijzen op een goede manier te kunnen monitoren. De projectleider van de proeftuin benaderde […]

Klantcase Routekaart Jeugdzorgregio West-Brabant West

Jeugdzorgregio West-Brabant West is een proeftuinregio voor het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In deze proeftuin wordt geëxperimenteerd met een Routekaart: een digitaal platform waar de hulpverleners en het gezin in één overzicht kunnen zien waar het gezin staat op de route naar veiligheid. De opdracht Het maken van een gezamenlijk conceptidee van een digitale Routekaart […]

Klantcase Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid ondersteunt gezinnen met kinderen en jongeren van de regio Zuid-Holland Zuid (10 gemeenten) bij problemen met opvoeden en/of opgroeien. Samen met gezinnen zoeken zij naar het best passende antwoord op hun vragen, waarbij ze als het nodig is helpen bij het aanvragen van specialistische jeugdhulp. Ze blijven het gezin ondersteunen zolang […]

Klantcase Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid

Kwalitatieve jeugdhulp binnen budget Al sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 naar de gemeenten, die gepaard ging met een forse financiële korting, kampen de gemeenten met grote tekorten binnen de jeugdhulp. Voor veel gemeenten blijft het lastig om goed grip op de uitgaven te krijgen. Veel gemeenten zetten in op prijsplafonds en lage […]

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.