Het spanningsveld tussen de werkpraktijk en de institutionele wereld

Angst voor het onvolkomene, gecombineerd met doorgeschoten public management-denken binnen de overheid. Deze verschijnselen zitten de publieke dienstverlening in de weg. We moeten terug naar de acceptatie van het onvolkomene en het onbestuurbare van het leven. En in het kielzog: naar acceptatie van onvolkomenheid en onbestuurbaarheid in de publieke dienstverlening. Politici en ambtenaren zouden zich […]

Het Toekomstscenario – waarom veranderen moeilijk is

Waarom veranderen moeilijk is Wie kent niet de anekdote van de boze automobilist in de file. Het wachten beu, klimt hij op zijn auto en schreeuwt uit alle macht: “Ik tel tot drie en dan allemaal honderddertig.” Met het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is het net als met stilstaan in de file. Als we met […]

“Ren niet voor elk opvoedprobleem naar de dokter.”

“Ren niet voor elk opvoedprobleem naar de dokter.” Dat zegt de Aaltense wethouder Joop Wikkerink namens een aantal gemeenten in Tubantia* tijdens een interview dat grotendeels gaat over de stijgende kosten binnen het Sociaal Domein. Hij heeft gelijk natuurlijk.  De vraag naar ‘zorg’ is bijna letterlijk oneindig. Maar ‘helpen’ doet het lang niet altijd. Sterker […]

Professioneel statuut en incidenten

Wat hebben incidenten in de zorg te maken met een professioneel statuut? Laatst onderzocht ik een incident in een pleeggezin. Een pleegouder had één van de pleegkinderen blauwe plekken bezorgd. De primaire oorzaak was relatief eenvoudig: handelingsverlegenheid van de pleegouder. Niet goed weten hoe om te gaan met een weerspannige puber met mentale problemen. Maar […]

Hoe bevorder je werkplezier?

Wat wij heel graag doen, is organisaties helpen bij het creëren van een plezierige werkomgeving waar gedreven professionals effectieve dienstverlening bieden. Maar hoe doe je dat, een plezierige werkomgeving creëren? En: wat is werkplezier eigenlijk? Op deze vragen ga ik hierna in. Wat kenmerkt werkplezier? Shaufeli en Bakker omschrijven werkplezier als ‘(…) een individuele, affectief […]

Wie mag wat? Over het nut van een professioneel statuut

In elke zorg- of hulpverleningsorganisatie leeft een sterke behoefte, merk ik, om duidelijk te hebben wie welke bevoegdheden heeft in de zorg of hulp aan cliënten. Ofwel: wie is waarvoor verantwoordelijk, kort gezegd: Wie mag wat? Wie mag bijvoorbeeld de knoop doorhakken of een dementerende cliënt een behandeling krijgt van een logopedist om slikproblemen te […]

Methodiekontwikkeling

VanMontfoort heeft een goede reputatie opgebouwd als ontwikkelaar van methodieken in het sociaal domein. Voor mij reden om eens stil te staan bij onze visie op de ontwikkeling en het gebruik van methodieken. Wat is een methodiek? Onder een methodiek verstaan wij een geheel van methoden, procedures, richtlijnen, hulpmiddelen en technieken. We zijn gespecialiseerd in […]

Jeugdzorg, een kwestie van vertrouwen (?)

Op 1 juli 2022 is de Wet ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015’ grotendeels in werking getreden. Deze wet bevat drie wijzigingen van de Jeugdwet en de Wmo 2015 om het inkoop- en aanbestedingsproces verder te verbeteren. Nog niet alle onderdelen van deze wet zijn in werking getreden; wel echter het onderdeel dat ervoor […]

Stoppen met gesloten jeugdhulp?

Afgelopen vrijdag, 8 juli 2022 heeft staatssecretaris Van Ooijen de Tweede Kamer een brief gestuurd met zijn reactie op de motie van de Tweede-Kamer leden Peters en Kuiken om te stoppen met gesloten jeugdhulp. De staatssecretaris komt met een plan om dat voor elkaar te krijgen. Hij presenteert: Een doel: in 2030 nul jeugdigen gesloten […]

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.