Methodiekontwikkeling

VanMontfoort heeft een goede reputatie opgebouwd als ontwikkelaar van methodieken in het sociaal domein. Voor mij reden om eens stil te staan bij onze visie op de ontwikkeling en het gebruik van methodieken. Wat is een methodiek? Onder een methodiek verstaan wij een geheel van methoden, procedures, richtlijnen, hulpmiddelen en technieken. We zijn gespecialiseerd in […]

Jeugdzorg, een kwestie van vertrouwen (?)

Op 1 juli 2022 is de Wet ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015’ grotendeels in werking getreden. Deze wet bevat drie wijzigingen van de Jeugdwet en de Wmo 2015 om het inkoop- en aanbestedingsproces verder te verbeteren. Nog niet alle onderdelen van deze wet zijn in werking getreden; wel echter het onderdeel dat ervoor […]

Stoppen met gesloten jeugdhulp?

Afgelopen vrijdag, 8 juli 2022 heeft staatssecretaris Van Ooijen de Tweede Kamer een brief gestuurd met zijn reactie op de motie van de Tweede-Kamer leden Peters en Kuiken om te stoppen met gesloten jeugdhulp. De staatssecretaris komt met een plan om dat voor elkaar te krijgen. Hij presenteert: Een doel: in 2030 nul jeugdigen gesloten […]