Hoe bevorder je werkplezier?

Wat wij heel graag doen, is organisaties helpen bij het creëren van een plezierige werkomgeving waar gedreven professionals effectieve dienstverlening bieden. Maar hoe doe je dat, een plezierige werkomgeving creëren? En: wat is werkplezier eigenlijk? Op deze vragen ga ik hierna in. Wat kenmerkt werkplezier? Shaufeli en Bakker omschrijven werkplezier als ‘(…) een individuele, affectief […]

Wie mag wat? Over het nut van een professioneel statuut

In elke zorg- of hulpverleningsorganisatie leeft een sterke behoefte, merk ik, om duidelijk te hebben wie welke bevoegdheden heeft in de zorg of hulp aan cliënten. Ofwel: wie is waarvoor verantwoordelijk, kort gezegd: Wie mag wat? Wie mag bijvoorbeeld de knoop doorhakken of een dementerende cliënt een behandeling krijgt van een logopedist om slikproblemen te […]

Methodiekontwikkeling

VanMontfoort heeft een goede reputatie opgebouwd als ontwikkelaar van methodieken in het sociaal domein. Voor mij reden om eens stil te staan bij onze visie op de ontwikkeling en het gebruik van methodieken. Wat is een methodiek? Onder een methodiek verstaan wij een geheel van methoden, procedures, richtlijnen, hulpmiddelen en technieken. We zijn gespecialiseerd in […]

Jeugdzorg, een kwestie van vertrouwen (?)

Op 1 juli 2022 is de Wet ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015’ grotendeels in werking getreden. Deze wet bevat drie wijzigingen van de Jeugdwet en de Wmo 2015 om het inkoop- en aanbestedingsproces verder te verbeteren. Nog niet alle onderdelen van deze wet zijn in werking getreden; wel echter het onderdeel dat ervoor […]

Stoppen met gesloten jeugdhulp?

Afgelopen vrijdag, 8 juli 2022 heeft staatssecretaris Van Ooijen de Tweede Kamer een brief gestuurd met zijn reactie op de motie van de Tweede-Kamer leden Peters en Kuiken om te stoppen met gesloten jeugdhulp. De staatssecretaris komt met een plan om dat voor elkaar te krijgen. Hij presenteert: Een doel: in 2030 nul jeugdigen gesloten […]

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.